Agencja reklamowa - Media ART

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3815
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Agencja reklamowa - Media ART - strona 1 Agencja reklamowa - Media ART - strona 2 Agencja reklamowa - Media ART - strona 3

Fragment notatki:

Prezentowana notatka zawiera biznesplan przedsiębiorstwa. Plik zapisany jest w formacie DOC i zawiera 21 stron. Dokładna tematyka notatki jest następująca: streszczenie projektu przedsięwzięcia, opis inwestycji, dane o inwestorach, siedziba firmy, przedmiot działalności, cel i zakres inwestycji, spółki, pozycja finansowa spółki, wymagania formalno-prawne, swot, produkt i proces produkcji, sposób zorganizowania przedsięwzięcia, program produkcji, technologia, plan marketingowy, założenia planu marketingowego, analiza rynku, strategia cenowa, strategia reklamowa, strategia dystrybucji, struktura organizacyjna, plan finansowy, prognoza sprzedaży, nakłady i koszty produkcji, rachunek przepływów pieniężnych, rachunek wyniku finansowego, analiza wskaźnikowa. szanse, zagrożenia, silne strony, słabe strony, prezes, dyrektor ds. finansowych, dyrektor ds. produkcyjnych, kierownik grupy wykonawczej, pracownicy bezpośrednio produkcyjni, odpowiedzialność i zadania, kierownik pracowni projektowej, projektanci, dział marketingowy, produkcja, ceny oraz sprzedaż wyrobów i towarów, zestawienie kosztów działalności, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, rachunek zysków i strat, bilans, analiza wskaźnikowa.

BIZNES PLAN
firmy
Media ART
Spis treści:
Rozdział I Streszczenie projektu przedsięwzięcia.....................................................................................2
Rozdział II Opis inwestycji 2.1 Dane o inwestorach.............................................................................................................3 2.2 Siedziba firmy.....................................................................................................................4
2.3 Przedmiot działalności........................................................................................................4
Cel i zakres inwestycji........................................................................................................5 Kapitał spółki......................................................................................................................5
Pozycja finansowa spółki....................................................................................................5 Wymagania formalno-prawne.............................................................................................5
Analiza SWOT........................... ........................................................................................6
Rozdział III Produkt i proces produkcji.......................................................................................................8 3.1 Sposób zorganizowania przedsięwzięcia ............................................................................8
3.2 Program produkcji................................................................................................................9
3.3 Technologia.........................................................................................................................10
Rozdział IV Plan marketingowy...................................................................................................................10
Założenia planu marketingowego......................................................................................10
Analiza rynku.....................................................................................................................10
4.3 Strategia cenowa................................................................................

(…)

….
4.2 Analiza rynku.
Około 70 % wszystkich zamówień na wyroby firm z tej samej branży w której działa „Media ART” pochodzi od stałych klientów, są to przede wszystkim firmy motoryzacyjne: General Motors, Daewoo, Fiat, a także stacje benzynowe (ostatnio spółka podpisała umowę na produkcję reklamy świetlnej dla PKN Orlen S.A.) oraz duże banki detaliczne. Jednocześnie firma nie jest uzależniona od kontaktów z tymi odbiorcami, ponieważ udział w sprzedaży najważniejszego z klientów (PKN Orlen S.A.) nie przekracza 35 %. Poza tym istnieje wiele małych i średnich przedsiębiorstw, które zainteresowane byłyby produktami i usługami z oferty firmy i na tej grupie potencjalnych klientów chce ona skupić swoje działania marketingowe.
4.3 Strategia cenowa
W pierwszym okresie produkcji spółka zamierza prowadzić…
…. W pierwszym okresie produkcji tj do 5 m-cy będą ukazywały się systematycznie ogłoszenia w prasie reklamowej i budowlanej. W pierwszym miesiącu od uruchomienia produkcji ukażą się ogłoszenia w ogólnopolskich dziennikach Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza. Zamierza także przeznaczać na promocję i reklamę 10 % zysku ze sprzedaży wyrobów pochodzących z produkcji słupów reklamowych. Obecnie zlecono opracowanie…
… się produkcją oraz usługami w branży reklamowej , wykonując reklamy na gadżetach.
Prowadzi pośrednictwo w sprzedaży produktów z importu , jak i usługi wszelkiego rodzaju związane z reklamą - wydawnictwo , poligrafia .
2.2 Siedziba Firmy
Siedziba Firmy w pierwszej fazie działalności mieścić się będzie w Warszawie z oddziałem w Lublinie . Na początek planuje się otwarcie trzech Biur Obsługi Klienta w Lublinie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz