Specyfika firm rodzinnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2275
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Specyfika firm rodzinnych - strona 1 Specyfika firm rodzinnych - strona 2 Specyfika firm rodzinnych - strona 3

Fragment notatki:


Specyfika firm rodzinnych Warto na wstępie przytoczyć krótką definicję firmy rodzinnej. Jedną z najprostszych z pewnością jest ta, która przyjmuje po prostu, iż firmy rodzinne to te, których założyciele i ich potomstwo, bądź krewni stanowią kapitał ludzki spółki i jednocześnie sprawują funkcje kierownicze, menedżerskie bądź pozostają w zarządzie firmy. Warto również wspomnieć, iż większość z takich firm powstała w małych garażach czy warsztatach, a poprzez odpowiednie kierowanie rozrosła się do firm kilkupokoleniowych, w których działalność kontynuują kolejni członkowie rodziny. Wśród wielkich światowych firm rodzinnych znajdziemy takie marki jak Tchibo, Carrefour, Cargill, BMW. Również w Polsce jest wiele przykładów bardzo dobrze prosperujących firm rodzinnych, a jedną z najstarszych z pewnością jest firma rodzinna Blikle (znanego i uznanego cukiernika), która przygotowuje się do przejęcia władzy przez piąte pokolenie.
Prowadzone na świecie i w naszym kraju badania wykazały, że w gospodarce rynkowej małe i średnie firmy rodzinne są jednym z fundamentów globalnej gospodarki, stanowiąc znaczącą grupę jej przedsiębiorstw. Ich tworzenie, rozwój i funkcjonowanie poprzez pokolenia ma niezwykle istotne znaczenie dla rozwoju rynków krajowych i zagranicznych.
Definiowanie firmy rodzinnej nie może opierać się wyłącznie na kryteriach obiektywnych, takich jak typ własności, wielkość czy sposób zarządzania, ale musi również uwzględniać czynniki subiektywne, jak wartości i postawy reprezentowane przez właściciela i jego rodzinę, fi nanosową odpowiedzialność za firmę, zaangażowanie rodziny w prowadzenie biznesu, strategiczną orientację długiego okresu prowadzenia firmy oraz troskę o planowanie sukcesji.
Definiowanie przedsiębiorstw rodzinnych okazuje się równie trudne jak określenie ich udziału w gospodarce. Pojęcie firmy rodzinnej funkcjonuje w języku codziennym i posiada wiele synonimów, ale w rożnych przypadkach miewa rożne znaczenia. Trudności w jego definiowaniu wynikają przynajmniej z dwóch powodów:
1. Przedsiębiorstwo rodzinne nie jest podmiotem „jednowymiarowym”, lecz mocno zróżnicowanym. Brakuje formalnych kryteriów jego wyróżniania, co sprawia, że zalicza się do tej grupy przedsiębiorstwa o rożnych formach prawnych, własnościowych, wielkości i rożnych metodach zarządzania.
2. Łączą się w nim dwie grupy terminów o rożnych rodowodach, historii i odbiorze społecznym - tj. rodzina i przedsiębiorstwo, które są „ekwiwalentem” dwóch rożnych instytucji mających zupełnie rożne cele. Pierwsza z nich to instytucja społeczna mająca za swoje cele prokreację, prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, organizowanie życia członków rodziny oraz zabezpieczanie swoich potrzeb wewnętrznych. Natomiast przedsiębiorstwo posiada cele związane z zaspokajaniem potrzeb obcych, podejmowaniem ryzyka oraz ekonomiczną samodzielnością. Rożne systemy norm obowiązujących w rodzinie i przedsiębiorstwie obrazuje tabela 1.


(…)

… istotne są również inne wartości, takie jak kontynuacja tradycji czy społeczna odpowiedzialność biznesu;
·      inne korzyści - możliwość efektywnego wykorzystania wielu członków rodziny, a jednocześnie umożliwienia im stabilnego zatrudnienia
WADY
·      Konflikty wewnątrzrodzinne. Zaangażowanie w życie firmy i inne uczucia, jakimi członkowie rodziny darzą swoją firmę mogą w wielu sytuacjach pomagać…
… finansowy godzą w podstawę egzystencji rodzin prowadzących przedsiębiorstwa. Specyfika firm rodzinnych polega na sprawnym i umiejętnym zarządzaniu relacjami między firmą, rodziną i przyszłością. Prowadzenie firmy rodzinnej wymaga zatem szczególnych kompetencji w zakresie planowania sukcesji, dialogu międzypokoleniowego i komunikacji interpersonalnej, rozumienia relacji i zależności w organizacji…
… oraz planu sukcesji. Wynikiem takiego zachowania może być sytuacja, w której firma po śmierci właściciela zostaje bez swego prawnego sukcesora, a zapał do jej prowadzenie przygasa lub znika całkowicie.
·      konflikty - łączenie pracy z życiem prywatnym często generuje konflikty, problematyczne są również spory o majątek;
·      problemy zatrudnienia - Zatrudnianie rodziny, niezależnie od ich kwalifikacji…
… istotne są również inne wartości, takie jak kontynuacja tradycji czy społeczna odpowiedzialność biznesu;
·      inne korzyści - możliwość efektywnego wykorzystania wielu członków rodziny, a jednocześnie umożliwienia im stabilnego zatrudnienia
WADY
·      Konflikty wewnątrzrodzinne. Zaangażowanie w życie firmy i inne uczucia, jakimi członkowie rodziny darzą swoją firmę mogą w wielu sytuacjach pomagać…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz