Typy własności przedsiębiorstw-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typy własności przedsiębiorstw-opracowanie - strona 1 Typy własności przedsiębiorstw-opracowanie - strona 2 Typy własności przedsiębiorstw-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Jakie są , więc typy własności przedsiębiorstw? Przedsiębiorstwa prywatne bez najemnej siły roboczej - inaczej rodzinne Tego typu przedsiębiorstwa rozwijają się bardzo dynamicznie w okresie transformacji. Każdy członek rodziny spełnia tu określone funkcje (zaopatrzeniowiec, sprzedawca, producent). W tym typie firmy nie istnieje podział na właścicieli, menedżerów i pracowników. Nie ma tu konfliktu między celami kapitału, czyli właścicieli a pracą czy zarządzaniem. Wszystkie czynności są równorzędne jako źródło wzrostu zysku w długim okresie.
Przedsiębiorstwa prywatne jednoosobowe W tym typie własności występuje wyodrębnienie dwóch czynników, tj. kapitału i pracy. Nie ma tu kadry menedżerskiej gdyż nie ma takiej potrzeby. Właściciel i pracownicy mają tu przeciwstawne interesy. Właściciel chce dużych zysków, podczas gdy pracownicy są zainteresowani maksymalizacją swoich płac.
Przedsiębiorstwa prywatne jako własność na częściach ułamkowych Jest to spółka jawna lub z o.o., własność będąca w dyspozycji kilku osób fizycznych.
Cechy:
niewielka ilość (około 10) właścicieli,
przejrzysta struktura udziałowców,
wszyscy właściciele są inwestorami aktywnymi a nie pasywnymi,
specyficzna funkcja menedżerów; kadra menedżerska jest najemną siłą roboczą (nie na podstawie kontraktu) i od innych pracowników różnią ją tylko kwalifikacje,
ścisłe uzależnienie płac menedżerów (większe niż pracowników) od wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa,
mogą się tu pojawić liczne konflikty, w tym:
płacowe,
dotyczące udziału w zyskach.
Sprzeczności te nie mają jednak charakteru antagonistycznego.
Przedsiębiorstwo prywatne jako własność na częściach ułamkowych o charakterze korporacji Korporacja to spółka akcyjna, która jest przedsiębiorstwem dysponującym dużym kapitałem. Występują tu trzy grupy uczestników (podmiotów), tj. właściciele, menedżerowie i pracownicy, którzy reprezentują zazwyczaj różne interesy i różne cele.
Jeśli chodzi o właścicieli - akcjonariuszy, to możemy ich podzielić na dwie grupy:
inwestorów aktywnych, którzy posiadają zazwyczaj duże udziały w przedsiębiorstwach,
inwestorów pasywnych, którzy posiadają małe udziały i najczęściej równolegle inwestują w inne przedsięwzięcia kapitałowe.
Właściciele aktywni są zainteresowani nie tylko maksymalną kwotą zwrotu z kapitału, ale również maksymalizacją wpływów decyzyjnych. Przejawia się to najczęściej w walce o tzw. kontrolny pakiet akcji. Dążą oni (owi właściciele) do wykorzystania prawa własności w triadzie korzystania, rozporządzania i posiadania.
Prawo posiadania to prawo bieżącego użytkowania lub zaniechania użytkowania rzeczy.


(…)

… funkcjonowanie spółki są zainteresowani jedynie prawem korzystania - czerpania dochodów z zaangażowanego kapitału. Inne aspekty tj. prawo posiadania i rozporządzania nie mają dla nich istotnego znaczenia.
Spółka pracownicza
Zorganizowana prawnie w formie spółki akcyjnej lub spółki z o.o., w swej konstrukcji przypomina spółdzielnie pracy. Oznacza to jakby powrót do jedności dwóch czynników produkcji, tj…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz