Analiza sytuacji firmy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza sytuacji firmy - strona 1 Analiza sytuacji firmy - strona 2

Fragment notatki:

Analiza sytuacji firmy różnice przedsiębiorstwo - firma Przedsiębiorstwo jest jednostką gospodarczą, działającą na własny rachunek w celu osiągnięcia korzyści materialnych i ponoszącą ryzyko i odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa i stosunkami rynkowymi.
w kodeksie cywilnym - firma to nazwa przedsiębiorstwa; w bilansie, w środkach trwałych wpisuje się “wartość firmy”, czyli wartość nazwy wyrażona w pieniądzu. cechy przedsiębiorstwa; istota przedsiębiorstwa cechy : 1) podmiot gospodarczy działający w sferze produkcji i wytwarzający w sposób zorganizowany dobra i usługi na potrzeby odbiorców; 2) ekonomicznej podmiotowości przedsiębiorstwa towarzyszy podmiotowość prawna polegająca na przypisaniu osobie fizycznej lub prawnej skutków działań przedsiębiorstwa; 3) przedsiębiorstwo działa profesjonalnie w celu maksymalizacji korzyści materialnych, a jako podmiot pozostaje w obszarze zjawisk gospodarczych, a nie politycznych; 4) ekonomiczną podstawą działania przedsiębiorstwa jako odrębnego podmiotu jest kapitał; 5) kapitał ten jest zawsze czynny i zaangażowany w przedsięwzięcie będące określoną kombinacją czynników produkcji; 6) przedsiębiorstwo animuje przedsiębiorca, który podejmuje decyzje kapitałowe i ponosi w dużym stopniu ryzyko kapitałowe, a jego zakres może być ograniczony do wartości kapitału; 7) w systemie gospodarczym przepisy prawa decydują, które formy organizacyjne mogą występować na rynku jako przedsiębiorstwa. cechy przedsiębiorstwa zależne i niezależne od systemu gospodarczego niezależne : kombinacja czynników produkcji (praca, środki pracy, przedmioty pracy), zasada gospodarności, zasada równowagi finansowej; zależne : gospodarka rynkowa : samodzielne ustalanie planu gospodarczego (zasada autonomii), zasada dochodowości gospodarczej (maksymalizacja zysku), zasada własności prywatnej, gospodarka planowa : politycznie zdeterminowany plan gospodarczy (zasada instancyjności organów), zasada wykonawstwa planu, zasada wspólnej własności. grupy interesów w przedsiębiorstwie; ewentualne sprzeczności interesów właściciele, menedżerowie, pracownicy . Istnienie grup zależne od formy przedsiębiorstwa: biznes rodzinny - brak podziału; przedsiębiorstwo jednoosobowe - kapitał i praca; spółka - niewielka liczba właścicieli, określony zakres uprawnień decyzyjnych, wyłączny udział inwestorów aktywnych (konflikt płacowy, uzależnienie płac menedżerów od wyników przedsiębiorstwa, wynagrodzenia właścicieli, udziały w zyskach); korporacja - istnieją inwestorzy aktywni i pasywni (konieczność wypłacania dywidend a inwestycje, kadra menedżerska kontrolowana prze inwestorów aktywnych, brak wpływu pracowników na cele przedsiębiorstwa); spółka pracownicza - jedność między pracą a kapitałem (konflikt między płacami a zyskiem w długim okresie);

(…)

…: cywilna, jawna (może nabywać prawa, ma zdolność sądową, istnieje majątek), komandytowa (przynajmniej jeden ze wspólników odpowiada całym swym majątkiem, a odpowiedzialność innych jest ograniczona; kapitałowe: ZOO - kapitał, ograniczona odpowiedzialność udziałowców, władze: zgromadzenie wspólników, zarząd, rada nadzorcza i/lub komisja rewizyjna; SA - wymaga statutu, kapitał nie musi być od razu wniesiony…
…), a także problem dziedziczenia, zakres możliwości upłynniania udziałów, trwałość formy organizacyjno-prawnej. stany zagrożenia (etapy bytu przedsiębiorstwa)
postępowanie naprawcze - pogarszanie wyników ekonomicznych, odmowa kredytu, kurczenie się rynku - ma na celu zlikwidowanie przyczyn stanu (gruntowna restrukturyzacja, a nie tylko małe przemeblowanie). W Polsce wprowadzane, gdy przedsiębiorstwo nie płaci…
… kierunku (charakter ilościowy i jakościowy); postęp - ukierunkowane zmiany powodują wzbogacenie (wzrost stanowiących go składników i liczby relacji miedzy nimi, które przyczyniają się do rozwoju całości) obiektu.
składniki aktywów
Majątek trwały: wartości niematerialne i prawne, rzeczowy majątek trwały, finansowy majątek trwały, należności długoterminowe; Majątek obrotowy: zapasy, należności i roszczenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz