Biznes plan firmy usługowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 392
Wyświetleń: 5761
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biznes plan firmy usługowej - strona 1 Biznes plan firmy usługowej - strona 2 Biznes plan firmy usługowej - strona 3

Fragment notatki:

Biznes plan liczy sobie 38 stron, a jego główne punkty są następujące: charakterystyka firmy, sektor gospodarki, w którym firma działa, oferowane towary i usługi, klienci, których firma obsługuje, konkurencja, schemat organizacyjny firmy, diagnoza ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa, analiza bilansu, rachunek zysków i strat, analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa, analiza kapitału pracującego, analiza SWOT, plan produkcji, plan zakupów i modernizacji majątku trwałego, plan komputeryzacji, przewidywane kierunki rozwoju spółki

Spis treści
Spis treści Wstęp
Celem niniejszej pracy jest pokazanie jak przygotować biznes plan na przykładzie firmy „Technomiks” Sp. z o.o. w Krakowie. Firma ta specjalizuje się w dziedzinie automatyki, instalacji elektrycznych, ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji.
W pracy przedstawiona została sytuacja ekonomiczno-finansowa firmy, jej słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia.
Pierwszy rozdział obejmuje prezentację przedsiębiorstwa „Technomiks” Sp. z o.o., jego organizację oraz charakterystykę działalności usługowej.
W drugim rozdziale przedstawiona jest diagnoza ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa. Diagnozę tę opracowano na podstawie analizy wskaźnikowej, analizy bilansu, rachunku zysków i strat oraz analizy SWOT. Rozdział trzeci to przegląd planów produkcyjnych na rok bieżący. Rozdział czwarty przedstawia plan inwestycyjny na rok 2001 i warianty zakupu środków trwałych. Warianty te są porównywane i w rezultacie porównania dokonano wyboru najlepszego z nich.
W części empirycznej wykorzystano materiały udostępnione przez firmę „Technomiks” Sp. z o.o. w Krakowie.
Charakterystyka firmy usługowej „Technomiks” Sp. z o.o.
Sektor gospodarki, w którym firma działa oraz oferowane towary i usługi.
Firma „Technomiks” Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie kompleksowego projektowania instalacji przemysłu chemicznego, przygotowania do budowy, nadzorowania budowy i uruchamiania instalacji tak dla klientów krajowych jak i zagranicznych.
Spółka posiada wiedzę i doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji i świadczeniu usług w zakresie działalności rozwojowej i inwestycyjnej a mianowicie:
inżynierii procesów technologicznych w przemyśle chemicznym i pokrewnych (np. petrochemicznym i farmaceutycznym), w tym inżynierii reakcji chemicznych i metod symulacji procesów,
inżynierii chemicznej poszczególnych operacji jednostkowych, w tym w szczególności destylacji i absorpcji, wymiany ciepła, ekstrakcji, krystalizacji, suszenia i innych,
zagadnień bezpieczeństwa procesów łącznie z analizą zagrożeń i skutków awarii oraz metodami zabezpieczeń,
zagadnień ekologicznych, w tym związanych z oczyszczaniem strumieni odprowadzanych ścieków do środowiska i utylizacji produktów ubocznych,
automatyzacji i optymalizacji procesów w przemyśle chemicznym, z zastosowaniem technik komputerowych łącznie z konfiguracją systemów dla wybranych procesów

(…)

… gumowy,
przemysł szklarski,
sektor publiczny.
Poza tym firma specjalizuje się również w wykonaniu systemów wentylacji i klimatyzacji, kotłowni olejowych i gazowych, instalacji sieci sanitarnych c.o. i c.w.u. dla odbiorców indywidualnych. Firma projektuje i realizuje kompletne instalacje w super i hiper marketach, obiektach sportowych, budynkach biurowych, hotelach, dla inwestorów krajowych…
…:
MS OFFICE STD MOLP (pakiet oprogramowania standardowego, 15 lic.),
MS OFFICE ME (pakiet oprogramowania operacyjnego, 8 lic.),
AUTOCAD 2000i LT (pakiet programu graficznego, 12 lic.), SMART SKETCH (pakiet programu graficznego, 3 lic.),
INTRANETWARE ADD (rozszerzenie licencji Novell o 25 użytkowników),
NOVELL NETWARE 5.1. („upgrade" z wersji 4.11, 100 lic.),
ZEŃ WORKS for DESKTOPS (zarządzanie…
… przedsięwzięciami inwestycyjno-remontowymi oraz eksportem myśli technicznej. Plan produkcji opracowany został na bazie:
pozyskanych już zleceń,
informacji uzyskanych z DT,
konsultacji przeprowadzonych z działem marketingu, biurem projektów,
kontaktów z klientami zewnętrznymi,
własnego rozeznania.
Z głównych tematów przewidzianych do realizacji które zostały ujęte w planie to:
PT Instalacji polimeryzacji chlorku winylu,
PP Wytwórni Kaprolaktamu w zakresie instalacji laktamu,
PT Wytwórni Kaprolaktamu w zakresie SHA,
PT Instalacji przetwórstwa PCW,
PT Zabezpieczenie wodoru dla „ZAT” S.A. (PSA),
PT Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody nr l i 2 oraz instalacji SUK,
Prace projektowe dla potrzeb remontowych firmy prognozuje się realizować na poziomie zbliżonym do ich wykonania w bieżącym roku. Duży zakres prac bierze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz