Chlorek winylu

note /search

Tworzywa - omówienie

  • Politechnika Gdańska
  • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Notatka porusza miedzy innymi takie zagadnienia jak:acetylen, smoła, chlorek winylu, elastwery...

Podział polimerów

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Nauka o materiałach
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1428

przez polikondensację Tworzywa otrzymywane przez poliaddycję Polietylen, polipropylen, kopolimery olefinowe Poli(chlorek...

FLUOROWCOWE POCHODNE

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Chemia organiczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1533

, czterochlorek węgla. chlorek winylu, freony i inne. Wpływ na środowisko polichloropochodnych węglowodorów...

Fluorowce pochodne - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Chemia organiczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1120

, czterochlorek węgla. chlorek winylu, freony i inne. Wpływ na środowisko polichloropochodnych węglowodorów...

Choroba Minamata - wykład

  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Ekotoksykologia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3640

- do wód tej zatoki odprowadzane były ścieki z fabryki chlorku winylu, zawierały one niewielkie ilości...