Chlorek winylu - strona 2

Polichlorek winylu - omówienie

  • Politechnika Gdańska
  • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

– wytwarza się z chlorku winylu, na skale przemysłowa połączenie chlorowodoru do acetonu + chlorowanie...

Podział tworzyw - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • dr inż. Jarosław Korzeb
  • Materiałoznastwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1218

. Do najważniejszych termoplastów zalicza się: polistyren, polietylen, poli(chlorek winylu), poli(metakrylan metylu...