Polimeryzacja kationowa styrenu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 5796
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polimeryzacja kationowa styrenu - omówienie  - strona 1 Polimeryzacja kationowa styrenu - omówienie  - strona 2 Polimeryzacja kationowa styrenu - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

POLIMERYZACJA KATIONOWA STYRENU

Polimeryzacja łańcuchowa:

W polimeryzacji łańcuchowej wszystkie trzy procesy - inicjowanie, propagacja i terminacja zachodzą cały czas na raz w trakcie jej trwania. Oznacza to, że w każdej chwili jej trwania wzrost jednych łańcuchów polimeru właśnie się zaczyna, innych jest akurat w trakcie, a jeszcze inne łańcuchy są już nieaktywne na skutek zajścia terminacji. Wszystko to powoduje, że w zasadzie stopień polimeryzacji powstającego polimeru jest w miarę stały w czasie trwania reakcji i niemal nie zależy od aktualnego stopnia przereagowania monomeru.

W praktycznie wykonywanych, typowych reakcjach polimeryzacji łańcuchowej, obserwuje się w pierwszych dwóch-trzech sekundach jej trwania gwałtowny wzrost średniego stopnia polimeryzacji (bo zaczynają powstawać pierwsze łańcuchy polimeru), następnie jest mniej więcej stały przez większość czasu jej trwania, aby pod sam koniec nieco wzrosnąć. Końcowy wzrost wynika z tzw. efektu Tromsdorffa, który jest spowodowany zmniejszeniem się prawdopodobieństwa wystąpienia reakcji terminacji, wynikającym ze zwykłej statystyki. Polimeryzacja kationowa - ma miejsce wtedy, gdy centrum aktywnym jest kation

Styren:

(etenylobenzen, fenyloeten, winylobenzen, C6H5-CH=CH2) - organiczny związek chemiczny - związek aromatyczny z alkenowym łańcuchem bocznym (nienasycony węglowodór aromatyczny lub aromatyczny węglowodór nienasycony). W temperaturze pokojowej jest bezbarwną cieczą o nieprzyjemnym zapachu, łatwo podlega polimeryzacji tworząc polistyren. Używany jest do produkcji polistyrenu, jego kopolimerów oraz żywic.

1,2-dichloroetan:

(nazwa tradycyjna: chlorek etylenu), CH2ClCH2Cl - chloropochodna etanu, bezbarwna ciecz o temperaturze wrzenia 84 °C, bardzo słabo rozpuszczalna w wodzie, miesza się z rozpuszczalnikami organicznymi. Otrzymywany z etylenu i chloru (po raz pierwszy uzyskany 1795 w Holandii, stąd zwany dawniej olejem chemików holenderskich). Stosowany jako rozpuszczalnik m.in. żywic, asfaltu, kauczuku, do ekstrakcji tłuszczów oraz olejów. Półprodukt w syntezie chlorku winylu.

Przebieg polimeryzacji kationowej styrenu - przebieg doświadczenia :

  • -Odmierzyliśmy potrzebne odczynniki ( 20 cm^3 styrenu , 15 cm^3 1,2 dichloroetanu , 5 cm^3 roztworu tetrachlorku cyny)
  • -Zmontowaliśmy aparaturę do przeprowadzenia polimeryzacji styrenu: w kolbie dwuszyjnej umieściliśmy chłodnicę zwrotną i wkraplacz z roztworem tetrachlorku cyny. Wprowadziliśmy odczynniki do kolby, po czym wkropliliśmy roztwór katalizatora.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz