Chemia związków makromolekularnych

note /search

Kopolimeryzacja styrenu i bezwodnika maleinowego

  • Politechnika Wrocławska
  • Chemia związków makromolekularnych
Pobrań: 2149
Wyświetleń: 6272

Sprawozdanie z ćw. 3 Kopolimeryzacja styrenu i bezwodnika maleinowego Wstęp W kopolimeryzacji, w przeciwieństwie do zwykłej polimeryzacji, uczestniczy więcej niż jeden rodzaj monomeru. Wiele kopolimerów jest szeroko rozpowszechnionych w przemyśle, np. ABS, SBR, Poli(styren-co-akrylonitryl) czy EV...

Nitrowanie celulozy - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Chemia związków makromolekularnych
Pobrań: 2128
Wyświetleń: 5852

Chemia związków makromolekularnych WT 11.15 NITROWANIE CELULOZY Celuloza : (C6H10O5)n - nierozgałęziony biopolimer, polisacharyd, o cząsteczkach złożonych z kilkunastu do kilkuset tysięcy jednostek glukozy połączonych β-1,4-wiązaniami gli...

Polikondesacja fenolu i formaledehydu - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Chemia związków makromolekularnych
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 2625

Chemia związków makromolekularnych WT 11.15 POLIKONDENSACJA FENOLU I FORMALDEHYDU Polikondensacja - reakcja polimeryzacji, przebiegająca stopniowo i z wydzieleniem niskocząsteczkowego produktu ubocznego (np. wody, metanolu, glikolu). Obecnie od tego terminu stopniowo się odchodzi, stosując zamias...

Polimeryzacja kationowa styrenu - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Chemia związków makromolekularnych
Pobrań: 1498
Wyświetleń: 6265

POLIMERYZACJA KATIONOWA STYRENUPolimeryzacja łańcuchowa:W polimeryzacji łańcuchowej wszystkie trzy procesy - inicjowanie, propagacja i terminacja zachodzą cały czas na raz w trakcie jej trwania. Oznacza to, że w każdej chwili jej trwania wzrost jednych łańcuchów...