Polikondesacja fenolu i formaledehydu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 777
Wyświetleń: 2170
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polikondesacja fenolu i formaledehydu - omówienie  - strona 1 Polikondesacja fenolu i formaledehydu - omówienie  - strona 2 Polikondesacja fenolu i formaledehydu - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Chemia związków makromolekularnych
WT 11.15
POLIKONDENSACJA FENOLU I FORMALDEHYDU
Polikondensacja - reakcja polimeryzacji, przebiegająca stopniowo i z wydzieleniem niskocząsteczkowego produktu ubocznego (np. wody, metanolu, glikolu). Obecnie od tego terminu stopniowo się odchodzi, stosując zamiast niego termin polimeryzacja stopniowa. Jest on jednak wciąż popularny w przemyśle.Ważniejsze polimery otrzymywane przez polikondensację to:
poliamidy - tworzywa o dość wysokiej temperaturze mięknięcia, stosowane jako włókna i tworzywa lite.
niektóre poliestry - stosowane jako tworzywa do opakowań, materiał budowalny, lepiszcza i włókna.
żywice fenolowo-aldehydowe (fenoplasty, m.in. bakelit) - otrzymuje się przez polikondensację fenoli i aldehydów. Zależnie od zawartości składników i warunków, w jakich przebiega reakcja, oraz od rodzaju katalizatora można otrzymywać żywice fenolowo-aldehydowe zarówno w postaci materiałów termoutwardzalnych, jak i termoplastycznych
żywice epoksydowe który jest np. składnikiem kleju epidian) - są produktem kondensacji fenoli i epitlenków. Odznaczają się doskonałą przyczepnością do metali i szkła, odpornością chemiczną i własnościami elektroizolacyjnymi.
żywice mocznikowo-formaldehydowe (aminoplasty) - są produktem polikondensacji mocznika i formaldehydu. Wykazują własności termoplastyczne. Są bezbarwne, lecz dają się zabarwiać na różne kolory. Mają dobre własności elektroizolacyjne
żywice anilinowo-formaldehydowe (np. tekstolit)- są produktami kondensacji aniliny i formaldehydu. Żywice tego typu wykazują w pewnym stopniu własności termoplastyczne, mają bardzo dobre własności elektroizolacyjne oraz znaczną odporność na działanie wilgoci
żywice silikonowe i polisiloksany - składają się z cząsteczek o skomplikowanej budowie, zawierających atomy krzemu, węgla, wodoru i tlenu. Wykazują one doskonałe własności elektroizolacyjne i dużą odporność na działanie podwyższonej temperatury.
Fenol (C6H5OH) - organiczny związek chemiczny, najprostszy związek z grupy fenoli.
Od alkoholi odróżnia go fakt, że grupa hydroksylowa połączona jest bezpośrednio z pierścieniem aromatycznym, co wpływa na właściwości związku - m.in. na wzrost właściwości kwasowych.
W temperaturze pokojowej czysty fenol jest bezbarwnym krystalicznym ciałem stałym (pod wpływem powietrza i światła następuje częściowe utlenienie fenolu, w wyniku którego zmienia barwę na różową, brunatną lub czarną) o gęstości 1,07 g/cm³. Dobrze rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych i w wodnych roztworach mydeł (patrz lizol). W wodzie w temperaturze pokojowej rozpuszcza się umiarkowanie (w temp. 20 °C 8,2 g na 100 cm³ H

(…)

… do obojętnych alkoholi, mają słabe właściwości kwasowe (stała dysocjacji Ka = 1,3·10-10). Fenol z mocnymi zasadami tworzy sole - fenolany. Jest to spowodowane efektem mezomerycznym stabilizującym anion fenolanowy C6H5O− dzięki delokalizacji ładunku ujemnego na pierścieniu aromatycznym fenolu:
Jest toksyczny w kontakcie ze skórą (LD50 (szczur, skóra) = 669 mg/kg) i po połknięciu (LD50 = 410 - 650 mg/kg (szczur…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz