Fluorowce pochodne węglowodorów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fluorowce pochodne węglowodorów - wykład - strona 1 Fluorowce pochodne węglowodorów - wykład - strona 2 Fluorowce pochodne węglowodorów - wykład - strona 3

Fragment notatki:

FLUOROWCOWE POCHODNE
WĘGLOWODORÓW
NAZEWNICTWO, KLASYFIKACJA I WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
-Halogenki alkilowe
-halogenki winylowe
-halogenki arylowe
-halogenki acylowe
Przykłady halogenków
Budowa i reaktywnośc
REAKCJE SUBSTYTUCJI NUKLEOFILOWEJ SN2
Przykłady reakcji SN2
Inwersja konfiguracji
REAKCJA ELIMINACJI E2
REAKCJE SUBSTYTUCJI SN1 i REAKCJE ELIMINACJI E1
substytucja jednocząsteczkowa SN1
eliminacja jednocząsteczkowa E1
Porównanie reakcji SN2 i SN1
Substytucja i eliminacja w halogenkach winylowych i arylowych
ZWIĄZKI METALOORGANICZNE
SYNTEZA HALOGENKÓW ALKILOWYCH I ARYLOWYCH
-addycja chloru i bromu do wiązań podwójnych i potrójnych
-addycja chloro-, bromo- i jodowodoru do wiązań podwójnych i potrójnych
-elektrofilowe podstawienie atomów wodoru w pirścieniach aromatycznych przez
atomy bromu i chloru.
-wolnorodnikowe chlorowanie i bromowanie alkanów na świetle
-zastosowanie NBS
ZASTOSOWANIE FLUOROWCOWEGLOWODORÓW
-rozpuszczalniki
-media chłodzące
-półprodukty chemiczne (chlorek metylu, chlorek metylenu, chloroform,
czterochlorek węgla. chlorek winylu, freony i inne.
Wpływ na środowisko polichloropochodnych węglowodorów aromatycznych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz