FLUOROWCOWE POCHODNE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
FLUOROWCOWE POCHODNE - strona 1 FLUOROWCOWE POCHODNE - strona 2 FLUOROWCOWE POCHODNE - strona 3

Fragment notatki:


  FLUOROWCOWE POCHODNE  W Ę GLOWODORÓW    NAZEWNICTWO, KLASYFIKACJA I WŁA Ś CIWO Ś CI FIZYCZNE      -Halogenki alkilowe  -halogenki winylowe  -halogenki arylowe  -halogenki acylowe        Przykłady halogenków            Budowa i reaktywno ś c                                                REAKCJE SUBSTYTUCJI NUKLEOFILOWEJ SN2            Przykłady reakcji SN2    Inwersja konfiguracji                                  REAKCJA ELIMINACJI E2                                                              REAKCJE SUBSTYTUCJI SN1 i REAKCJE ELIMINACJI E1              substytucja jednocz ą steczkowa SN1  eliminacja jednocz ą steczkowa E1                                Porównanie reakcji SN2 i SN1                                                          Substytucja i eliminacja w halogenkach winylowych i arylowych                                                  ZWI Ą ZKI METALOORGANICZNE                  SYNTEZA HALOGENKÓW ALKILOWYCH I ARYLOWYCH      -addycja chloru i bromu do wi ą za ń  podwójnych i potrójnych  -addycja chloro-, bromo- i jodowodoru do wi ą za ń  podwójnych i potrójnych  -elektrofilowe podstawienie atomów wodoru w pir ś cieniach aromatycznych przez  atomy bromu i chloru.  -wolnorodnikowe chlorowanie i bromowanie alkanów na  ś wietle  -zastosowanie NBS                            ZASTOSOWANIE FLUOROWCOWEGLOWODORÓW      -rozpuszczalniki  -media chłodz ą ce  -półprodukty chemiczne (chlorek metylu, chlorek metylenu, chloroform,  czterochlorek w ę gla. chlorek winylu, freony i inne.            Wpływ na  ś rodowisko polichloropochodnych w ę glowodorów aromatycznych                 

(…)

….
-wolnorodnikowe chlorowanie i bromowanie alkanów na świetle
-zastosowanie NBS
ZASTOSOWANIE FLUOROWCOWEGLOWODORÓW
-rozpuszczalniki
-media chłodzące
-półprodukty chemiczne (chlorek metylu, chlorek metylenu, chloroform,
czterochlorek węgla. chlorek winylu, freony i inne.
Wpływ na środowisko polichloropochodnych węglowodorów aromatycznych

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz