Główne bariery rozwoju lokalnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Główne bariery rozwoju lokalnego - strona 1 Główne bariery rozwoju lokalnego - strona 2

Fragment notatki:

Główne bariery rozwoju lokalnego. Bariery rozwoju: Niedorozwój infrastrukturalny - Brak odpowiednio rozwiniętej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej może spowodować zahamowanie wzrostu rozwoju transportu oraz handlu. Im lepiej rozwinięty poziom komunikacji tym szybszy rozwój lokalny. Brak wolnych terenów do zagospodarowania - Nieuregulowana sytuacja prawna potencjalnych obszarów inwestycyjnych, znacznie rozdrobienie działek, trudności występujące w procesie scalania, idą w parze z brakami w zakresie uzbrojenia obszarów Nieodpowiednie kwalifikacje kadr - dotyczy parametrów demograficznych (np. wiek populacji) jak i poziomu wykształcenia potencjalnej siły roboczej. Dewastacja środowiska przyrodniczego - Tereny zniszczone, skażone lub zanieczyszczone w wyniku prowadzonych prac wydobywczych (np. kopalnie odkrywkowe) czy braku odpowiednich oczyszczalni ścieków (nielegalne składowanie odpadów oraz chemikaliów) oraz innych działalności człowieka. Obszary takie wymagają długotrwałej i kapitałochłonnej rewitalizacji oraz odnowy aby powróciły do stanu użyteczności (rzadko to się udaje). Niedorozwój mieszkalnictwa - Brak odpowiedniego zaplecza komunalno-mieszkaniowego dla obecnej sytuacji demograficznej lub zbyt wolne powstawanie nowych mieszkań w stosunku do potrzeb lokalnych. Brak kapitału inwestycyjnego -zbyt niski poziom inwestycji, warunkowany tym, że władze gminne - szczególnie gmin wiejskich - w dalszym ciągu decydują się na realizację przedsięwzięć głównie ze środków własnych. W konsekwencji obserwuje się słaba aktywność w sferze pozyskiwania środków ze źródeł zwrotnych (kredyty obligacje) i bezzwrotnych (fundusze pomocne), a także nieumiejętność wykorzystania efektów synergicznych, które pojawiają się tam, gdzie prowadzone są inwestycje prywatne. Trudne warunki geograficzne - Tereny na których działalność gospodarcza, turystyczna czy rolnicza jest bardzo trudna lub prawie nieopłacalna. Np. Tereny zalewowe, tereny półpustynne, tereny mocno górzyste. bariery instytucjonalne - nadmiernie rozbudowany i niesprawny aparat biurokratyczny, przestarzałe ustawodawstwo, zbyt duża centralizacja decyzji. Brak lub słabość niektórych instytucji ściśle związanych z rozwojem lokalnym, np. instytucji zbierających i gromadzących informacje o charakterze gospodarczym i społecznym, banków i biur projektowych.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz