Karta przestrzeni publicznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Karta przestrzeni publicznej - strona 1 Karta przestrzeni publicznej - strona 2

Fragment notatki:

Karta przestrzeni publicznej - adresowana do uczestników III kongresu Urbanistyki Polskiej, Związku Miast Polskich, Towarzystwa Urbanistów Polskich i innych organizacji dbających o ład przestrzenny.
Karta jest wyrazem troski o przestrzeń publiczną jako dobro wspólne. Wskazuje na zagrożenia jakie wynikają z braku dbałości o otaczającą nas przestrzeń oraz wytacza pożądane kierunki zmian w zachowaniach społecznych i przepisach prawa w tym zakresie.
Przestrzeń publiczna jako dobro strategiczne - Przestrzeń publiczna jest dobrem posiadającym nie tylko specyficzne cechy użytkowe, ale jest miejscem transmisji różnych produktów materialnych i niematerialnych…
Takim zachowaniom władz lokalnych sprzyja:
Niska społeczna świadomość znaczenia dobra wspólnego dla państwa i jego obywateli wynikająca z braku tradycji poszanowania dobra wspólnego
Błędny pogląd, że wolny rynek - bez publicznej interwencji jest wstanie zrównoważyć rozwój przestrzenny i społeczno-gospodarczy
Pierwszeństwo społeczności lokalnej pokazującej nowe prawa i reguły globalnej gospodarki i rolę przestrzeni publicznej w rozwoju zrównoważonym oraz jej wartość dla mieszkańców
Zintegrowane zarządzanie u planowanie rozwoju jednostek terytorialnych
Mobilizacja i aktywizacja lokalnych społeczności do udziału w procesach planowania zagospodarowania przestrzennego i rozwoju.
Prowadzenie działalności inwestycyjnej ze sfery zagospodarowania oraz rewitalizacji w obszarach przestrzeni publicznej, wyłącznie na podstawie prawa miejscowego spójnego z lokalną polityka przestrzenną, z jak największym udziałem społeczeństwa przy tworzeniu tego prawa i formułowaniu lokalnej….
Do najważniejszych działań władz publicznych należą:
Zapewnienie dostępu do przestrzeni i tworzenie takich form przestrzennych które minimalizują wykluczenie i nieuzasadnioną konkurencyjność ( w tym zawłaszczenie)
Ochrona społecznej różnorodności
Identyfikacja i wyrażenie potrzeb
Wprowadzenie w życie narzędzi skutecznej realizacji planów zagospodarowania przestrzennego oraz instrumentów praktycznego wprowadzenia w życie zasad zrównoważonego rozwoju i porządku przestrzennego
Wspieranie rozwoju aktywności społecznych kulturalnych i artystycznych, które są związane z przestrzenią publiczną
Zwiększanie zainteresowania społeczności jakością PP
Tworzenie dobrych relacji PP - P prywatna
Dbanie o najwyższy poziom planowania i projektowania urbanistycznego w odniesieniu do terenów przeznaczonych pod publiczne cele
Bliska współpraca sektora publicznego i prywatnego w dziedzinie projektowania
Ochrona interesu zbiorowego przed agresywnymi zachowaniami wobec PP
Budowanie świadomości społecznej


(…)

… przeznaczonych pod publiczne cele
Bliska współpraca sektora publicznego i prywatnego w dziedzinie projektowania
Ochrona interesu zbiorowego przed agresywnymi zachowaniami wobec PP
Budowanie świadomości społecznej
Motywowanie agencji i organizacji pozarządowych
Do zadań społeczności lokalnych należy
Kontrolowanie działań władz samorządowych wobec przestrzeni publicznej
Aktywny udział w procesach planowania
… planowanie
8 zasad
Maksymalizacja wartości miasta i jego nieruchomości poprzez kreowanie wysokiej jakości przestrzeni publicznych
Kompleksowe planowanie miejscowe oraz projektowanie urbanistyczne przestrzeni publicznych w oparciu o wyniki konkursów urbanistycznych i architektonicznych
Społeczna partycypacja w tworzeniu narzędzi
Ochrona dziedzictwa kulturowego i specyfiki lokalnej
Równowaga w tworzeniu nowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz