Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa ekologistyki - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa ekologistyki - omówienie - strona 1 Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa ekologistyki - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa ekologistyki
Istota ekologistyki
Zadanie: analizować i rozwiązywać problemy ekologiczne,
Narzędzia: logistyczne podejście procesowe, racjonalizacja procesów, rachunek łączny w ocenie zysków i strat, Cel: polepszanie efektywności zachodzących procesów Wyzwania ekologistyki
Właściwa ocena stanu rzeczy oraz możliwych efektów i skutków danej działalności, ze względu na wielorakość czynników, które winne być rozważone, a także jakościowy charakter występowania danego zjawiska.
Problemy ekologii
Problem ograniczoności zasobów naturalnych
Postępująca degradacja środowiska naturalnego
Istnienie barier rozwoju gospodarczego na świecie
Problem zaspakajania potrzeb ludzi kosztem przyrody
Problem zaspakajania potrzeb dzisiejszego pokolenia kosztem potrzeb pokoleń przyszłych
Problem przygotowania lokalnych programów rozwoju zrównoważonego
Wiele problemów ekologii powstaje w związku:
ze zmianami gospodarczymi,
z negatywnym wpływem aktywności gospodarczej na środowisko naturalne
ze sposobem i skalą wykorzystania zasobów naturalnych przez człowieka Koncepcja zrónoważonego rozwoju
Koncepcja dobrobytu harmonizująca wartości ekonomiczne, ekologiczne i społeczne.
Związek z koncepcji zrównoważonego rozwoju z problemami ekologii
Niedostosowywania się człowieka do praw natury Ingerencja człowieka w system przyrodniczy Trwałe naruszenie stanu równowagi w ekosystemie Zasady zarządzania ekorozwojowego.
1. Nie należy zużywać więcej zasobów odnawialnych, takich jak lasy, woda pitna, zwierzyna łowna, ryby, niż przyroda może je regenerować.
2. Zużyciu zasobów nieodnawialnych, takich jak ropa naftowa czy surowce mineralne, powinno towarzyszyć jednocześnie tworzenie ich substytutów i nowych źródeł energii.
3. Nie należy zanieczyszczać środowiska substancjami takiego rodzaju i w takiej ilości, że przyroda nie może ich włączyć do swych oczyszczających procesów.
4. Należy stosować czystą lub przynajmniej czystszą produkcję towarów.
5. Trzeba zwiększyć produktywność surowców, materiałów i źródeł energii.
6. Należy zmienić wskaźniki rozwoju gospodarczego z ilościowych na bardziej jakościowe.
7. Ekspansję wielkich korporacji należy równoważyć rozwojem przedsiębiorczości średniej i drobnej, a ponadto, jeśli to tylko możliwe, lokalnej.
8. Trzeba ograniczać konsumpcję ekonomiczną nadmierną i czynić ją bardziej sprawiedliwą.
9. Rozwój gospodarczy powinien brać pod uwagę dobro przyszłych pokoleń.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz