Polityka ekologiczna - Definicja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2569
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Polityka ekologiczna - Definicja - strona 1  Polityka ekologiczna - Definicja - strona 2

Fragment notatki:

POLITYKA EKOLOGICZNA- DEFINICJA
Polityka ekologiczna - świadoma i celowa działalność państwa, władz samorządowych i podmiotów gospodarczych w zakresie gospodarowania środowiskiem, czyli użytkowania jego zasobów i walorów, ochrony i kształtowania ekosystemów lub wybranych elementów biosfery.
PRZEDMIOT POLITYKI EKOLOGICZNEJ
JAKOŚĆ ŻYCIA CZŁOWIEKA
POTZREBY SPOŁECZNE
POTRZEBY GOSPODARCZE
ZASADY POLITYKI EKOLOGICZNEJ
Zasada zrównoważonego rozwoju, Zasada przezorności Zasada prewencji (likwidacji zanieczyszczeń, uciążliwości i zagrożeń u źródła),
Zasada wysokiego poziomu ochrony środowiska Zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi Zasada subsydiarności Zasada zanieczyszczający płaci Zasada stosowania najlepszych dostępnych metod NARZĘDZIA (ŚRODKI REALIZACJI) POLITYKI EKOLOGICZNEJ
INFORMACJA EKOLOGICZNA
INSTYTUCJE ORAZ ORGANIZACJE ZARZĄDZANIA UŻYTKOWANIEM, OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA
BADANIA NAUKOWE
ŚRODKI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNE
PODZIAŁ POLITYKI EKOLOGICZNEJ
BIERNA POLITYKA EKOLOGICZNA
AKTYWNA POLITYKA EKOLOGICZNA
REAKTYWNA POLITYKA EKOLOGICZNA
ZINTEGROWANA (PREWENCYJNA) POLITYKA EKOLOGICZNA
KONTROLA POLITYKI EKOLOGICZNEJ PAŃSTWA
Mierniki skuteczności polityki ekologicznej :
stopień zmniejszenia różnicy (w %) między faktycznym zanieczyszczeniem środowiska a dopuszczalnym zanieczyszczeniem
ilość zużywanej energii, materiałów, wody oraz ilość wytwarzanych odpadów i emitowanych zanieczyszczeń stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów ekologicznych techniczno-ekologiczne charakterystyki materiałów, urządzeń, produktów
ZAŁOŻENIA POLITYKI EKOLOGICZNEJ
OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW PRZYRODY
ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, WODY I ENERGII
ŚRODOWISKO I ZDROWIE. DALSZA POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO
PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANOM KLIMATU
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz