Ewolucja polityki ekologicznej w Polsce - II nurty - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewolucja polityki ekologicznej w Polsce - II nurty - omówienie - strona 1 Ewolucja polityki ekologicznej w Polsce - II nurty - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Ewolucja polityki ekologicznej w Polsce: II nurty
I nurt: Polityka ochrony przyrody
1919/1920 powołanie Tymczasowej Państwowej Komisji Ochrony Przyrody
1926 powołanie Państwowej Rady Ochrony Przyrody (powstała przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego :P)
Stworzenie systemu ochrony przyrody opartego pierwotnie o parki narodowe, rezerwaty przyrody i pomniki przyrody
1928 - Liga Ochrony Przyrody (edukacja społeczeństwa od najmłodszych lat w zakresie ochrony przyrody)
II nurt: polityka ochrony środowiska
dotyczyła ochrony i użytkowania zasobów i aspektów technicznych
wyłoniła się z polityki gospodarczej
1973-1981 (polityka ochrony środowiska w ramach polityki gospodarczej)
1982-1990 (POŚ w ramach polityki gospodarczej i polityki społecznej - kwestie zdrowia publicznego)
1991-1994 - POŚ wyodrębniła się jako polityka ekologiczna z PG i PS (powiązane ze zmianą ustroju w Polsce) - PE była wtedy podrzędnym aspektem
1995-2000 - PG - PE - PS - równowaga wszystkich polityk (pod wspływem konferencji z Rio, zasady zrównoważonego rozwoju z naszej konstytucji)
założenia do 2010 celem miało być, aby PE była nadrzędną (powoli już do tego dochodzimy)
Dokumenty, historia
1991 - polityka ekologiczna państwa (przed konferencją w Rio)
cel nadrzędny: „ochrona zdrowia” tj. osiągnięcie takiego stanu środowiska, który zapewni zdrowy rozwój młodego pokolenia i zminimalizuje (lub całkowicie wyeliminuje) choroby ludzi powodowane przez zły stan środowiska (sytuacja rzeczywistości byłą koszmarna nie kontrolowano do tej pory w ogóle zanieczyszczenia np. śmiano się że Bzura zmienia kolor w zależności od tego jakiego barwnika używają zakłady Boruta w z Zgierzu :P)
ochrona środowiska nie może być sprzeczna z interesami gospodarki
każdy przepis prawny odnoszący się do korzystania ze środowiska i jego ochrony w jednakowym stopniu dotyczy wszystkich podmiotów gospodarczych (rewolucyjny zapis)
II polityka ekologiczna od 2001
główne myśli przewodnie
RP zapewnia ochronę środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju
nadrzędną wartością w III RP jest człowiek, jest on też nadrzędną wartością w polityce ekologicznej
zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego
Programy wykonawcze do tych polityk
Polityka ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 - 2010
Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016
Kierunki działań systemowych (większość z nich tak średnio udaje się zrealizować)


(…)

… obszarów Natura 2000)
ochrona i zrównoważony rozwój lasów
racjonalne gospodarowanie zasobami wody
ochrona powierzchni ziemi
gospodarowanie zasobami geologicznymi
Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego
środowisko i zdrowie
jakość powietrza
ochrona wód
gospodarowanie odpadami
oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych substancje chemiczne w środowisku

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz