Logistyka powtórnego zagospodarowania - istota i cele - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Logistyka powtórnego zagospodarowania - istota i cele - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Logistyka „powtórnego zagospodarowania”(utylizacji) - istota i cele.
„Odpad to każdy niezagospodarowany i niemający określonego przeznaczenia produkt (surowiec, materiał, czy też produkt finalny) nabywa właściwości odpadu, natomiast każdy odpad staje się surowcem wtórnym z chwilą jego zagospodarowania”. Przez gospodarkę odpadami należy rozumieć: „zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów”. Logistyka powtórnego zagospodarowania to zastosowanie koncepcji logistyki w odniesieniu do pozostałości (odpadów), tak by spowodować w ten sposób ekonomiczny i ekologicznie skuteczny ich przepływ, uwzględniając jednocześnie transformację przestrzenno czasową, łącznie ze zmianą ilości i gatunku.
Cele:
Cel ekonomiczny to poprawa poziomu obsługi logistyki powtórnego zagospodarowania, Cel ekologiczny to działania, które zmierzają do ochrony środowiska, ochrony zasobów naturalnych, zredukowania zanieczyszczeń, PODSYSTEMY LOGISTYKI POWTÓRNEGO ZAGOSPODAROWANIA
Najważniejsze to, aby ocenić skuteczność działania jako całości. Podsystemy:
Magazyn (służy do dostarczania pozostałości we właściwym czasie i we właściwej ilości. Dzięki takim magazynom możliwe jest tworzenie łańcuchów transportowych, gdzie łączy się je z innymi ogniwami transportu),
Opakowanie (w tym przypadku logistyka ogranicza się do oznaczania odpadów w celu ich późniejszego szybszego i łatwiejszego przetwarzania),
Transport (ważne jest, aby wyeliminować niepotrzebny transport tzw. pustych przewozów. Takie puste przewozy zanieczyszczają również pojazdy, którymi są przewożone a to utrudnia dalszy ruch i wykorzystanie danego pojazdu dopóki nie zostanie oczyszczony, co wiąże się z kosztami i przestojem w użytkowaniu tego pojazdu),
Zbiórka i segregacja odpadów (celem takich działań jest zwiększenie czystości gatunkowej pozostałości. Procesy te mogą odbywać się na każdym z różnych etapów procesów powtórnego zagospodarowania). ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz