odpady komunalne, plus obliczenia, laboratorium

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3059
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
odpady komunalne, plus obliczenia, laboratorium - strona 1 odpady komunalne, plus obliczenia, laboratorium - strona 2 odpady komunalne, plus obliczenia, laboratorium - strona 3

Fragment notatki:

3-stronicowa notatka (plus tabela, wykres)- format doc oraz arkusz w formacie xlsx. W treści notatki można spotkać się z takimi pojęciami jak: segregacja odpadów komunalnych pod względem opakowań, odpadów, które można spalić, odpadów organicznych, odpady komunalne według ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 28 poz. 145), źródła odpadów komunalnych, Dyrektywa 2004/12/WE, definicja opakowania, wyroby jednorazowego użytku, części składowe opakowania, uiszczenie opłaty produktowej, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, TETRAPAK, przebieg ćwiczenia, wyniki badań, wnioski, odpady papierowe, odpady organiczne, odpady wielomateriałowe, opakowania szklane, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania metalowe.

WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
Gospodarka Odpadami
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Rok studiów:
II
Nr ćw.:
5
Data:
17.11.2010
GRUPA 2/1
Temat ćwiczenia:
Segregacja odpadów komunalnych
1.Cel ćwiczenia: Segregacja odpadów komunalnych pod względem:
opakowań
odpadów, które można spalić
odpadów organicznych
2.Wstęp teoretyczny:
Odpady komunalne według ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 28 poz. 145, dalej "nowelizacja"), to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swójcharakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
Źródła odpadów komunalnych:a. gospodarstwa domoweb. jednostki administracyjne, oświatowe, społeczne
Zgodnie z dyrektywą 2004/12/WE opakowanie to wszystkie wyroby wykonane z jakichkolwiek materiałów, przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania i prezentacji wszelkich towarów, od surowców do produktów przetworzonych, od producenta do użytkownika lub konsumenta oraz wyroby niezwrotne służące do powyższych celów. Dodatkowo dyrektywa ta zawiera trzy kryteria umożliwiające zakwalifikowanie danego materiału do opakowań:
Wyrób uważa się za opakowanie jeżeli odpowiada wspomnianej powyżej definicji bez uszczerbku dla innych funkcji, które opakowanie może spełniać, chyba że wyrób stanowi integralną część produktu oraz jest niezbędny do zawarcia, utrzymania lub zachowania tego produktu przez jego cały cykl żywotności a wszystkie elementy przeznaczone są do wspólnego użycia, spożycia lub usunięcia(np. pudełka po słodyczach)
wyroby wytworzone i przeznaczone do wypełnienia w punkcie sprzedaży oraz wyroby jednorazowego użytku sprzedane, wypełnione lub wytworzone lub przeznaczone do wypełnienia w punkcie sprzedaży, w przypadku gdy spełniają funkcje opakowania(np. papierowe torby na zakupy)
Części składowe opakowania oraz elementy pomocnicze złączone z opakowaniem uważa się za część opakowania z którymi są złączone. Elementy pomocnicze przyczepione bezpośrednio lub przymocowane do produktu, które spełniają funkcje opakowania uważa się za opakowanie, chyba że stanowią one integralną część tego produktu a wszelkie elementy przeznaczone są do wspólnego spożycia lub usunięcia(np. etykiety powiązane z produktem)
Aby producent nie musiał uiszczać opłaty produktowej:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, w 2010 roku poziom odzysku opakowań wynosi 53%, a poziom recyklingu 35%.

(…)


Odpady organiczne
102,9
11,1
Odpady z tworzyw sztucznych
34,6
3,8
Odpady nadające się do spalenia
115,5
12,5
Inne
109,28
11,9
∑=922
5.Wnioski
opakowania metalowe- mogą zostać stopione w hucie, lub wykorzystane w domu jako pojemniki
opakowania z tworzyw sztucznych- większość opakowań produkowana była z polistyrenu, który wykorzystuje się do produkcji styropianów. Opakowania szklane- po odlepieniu etykiety można przetapiać je w hutach szkła na nowe opakowania szklane
Opakowania wielomateriałowe - z racji wielowarstwowości najczęściej odzyskuje się celulozę, która przeznacza się na produkcję papieru
Opakowania papierowe- opakowania silnie zanieczyszczone spala się, z reszty odzyskuje się celulozę
Odpady organiczne- kompostuje się je, czego wynikiem jest nawóz, lub spala tworząc biopaliwa

… z tworzyw sztucznych 18%.
Opakowania wielomateriałowe TETRAPAKI
Opakowania te składają się z :
warstwy grubego papieru - zwykle laminowanego i zadrukowanego,
warstwy folii aluminiowej gwarantującej szczelność i nieprzepuszczalność zapachów,
warstwy folii wykonanej z polimeru, dopuszczonego do bezpośredniego kontaktu z żywnością (np.: polietylenu)
3. Przebieg ćwiczenia:
35 litrów odpadów komunalnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz