Zintegrowana gospodarka odpadami - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zintegrowana gospodarka odpadami - wykład - strona 1 Zintegrowana gospodarka odpadami - wykład - strona 2 Zintegrowana gospodarka odpadami - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ZINTEGROWANA GOSPODARKA  ODPADAMI    Problem odpadów , ich usuwania i unieszkodliwiania od zarania dziejów  towarzyszył ludzkości. Rzadko kiedy uświadamiamy sobie, że wpływał on w istotny  sposób na historię wielu plemion a niekiedy i całych narodów. Dzisiaj, bez większej  przesady można powiedzieć, że problem odpadów może wpłynąć na losy całej  cywilizacji i tylko od nas samych zależy czy wpływ ten będzie pozytywny czy  negatywny. Niestety analizując historię gospodarki odpadami i odchodami poprzez  wieki, należy stwierdzić, że drastyczniejsze zmiany w rozwiązywaniu problemów w  tym zakresie następowały bądź po tragicznych wypadkach w rodzinach klanów  rządzących, bądź po seriach epidemii obejmujących swym zasięgiem znaczne  tereny Europy.  W Europie Północnej  jedno  z największych prehistorycznych wysypisk  śmieci miało 320 m długości, 65 m szerokości i 8 m wysokości. Było ono używane w  epoce kamiennej w latach 5000 - 2000 przed n.e. Mieszkańcy Mezopotamii,  Asyryjczycy i Babilończycy byli pierwszymi, którzy budowali wodociągi i kanalizację  ścieków. W czasach Greckich istniały już duże miasta jak Ateny (250 tys.  mieszkańców) czy Aleksandria (550 tys. mieszkańców). Z tego okresu pochodzą  pierwsze publiczne toalety, sieć kanalizacyjna i przepisy o usuwaniu śmieci z  gospodarst w domowych. W Atenach część ścieków z toalet odprowadzano  otwartymi kanałami. Były także kanały podziemne. Niestety cieki wodne często były  wykorzystywane do odprowadzania ścieków. Z potoku Eridos Grecy mogli pić wodę  jeszcze w IV wieku p.n.e. lecz później potok ten został całkowicie zanieczyszczony.  Często, jeśli domy nie były podłączone do kanalizacji, nieczystości wylewano na  ulicę. W Atenach wtedy już funkcjonował przedsiębiorca zajmujący się śmieciami  (koprologen), który był zobowiązany do składowania śmieci w odległości 2 km od  miasta. Już 380 lat p. n. e. największym miastem były Teby. Posiadało ono sprawnie  funkcjonującą kanalizację, oczyszczano ulice oraz wywożono śmieci z miasta. W  okresie cesarstwa Rzym był miastem olbrzymiego przepychu z dobrze działającym  systemem rurociągów wodnych i akweduktów. Sieć podziemnych kanałów pomagała  usuwać ścieki. Wykorzystywano i przerabiano złom metali. W 300 roku p.n.e. w  Rzymie było 144  latryna publika  a system kanalizacyjny  cloaca maxima  był ciągle  rozbudowywan y. Po upadku Rzymu wszystko podlegało ogólnemu nieładowi i do XV  wieku skutkowało licznymi epidemiami dziesiątkującymi ludność. Wtedy to  przystąpiono do przywracania i odbudowy systemu kanalizacji. 

(…)

wodorotlenku sodu. Całkowite eliminowanie kwasu
chromowego jest możliwe w zakresie normalnych stężeń ścieków zawierających 0,01
- 2,0 g Cr / dm3. Wykorzystuje się zdolności jonowymienne i własności sorpcyjne
bentonitu do usuwania związków Cr (III) w metodzie wymiany jonowej. Zwietrzelina
smektynowa z Mięcinki zastosowana jako wypełniacz kolumny usuwała w
początkowej fazie znaczną część chromu dając wyciek…
… wodorotlenku sodu. Całkowite eliminowanie kwasu
chromowego jest możliwe w zakresie normalnych stężeń ścieków zawierających 0,01
- 2,0 g Cr / dm3. Wykorzystuje się zdolności jonowymienne i własności sorpcyjne
bentonitu do usuwania związków Cr (III) w metodzie wymiany jonowej. Zwietrzelina
smektynowa z Mięcinki zastosowana jako wypełniacz kolumny usuwała w
początkowej fazie znaczną część chromu dając wyciek…
….
Wymiana jonowa i ekstrakcja w oczyszczaniu ścieków pogalwanicznych
Wymiana jonowa stosowana w oczyszczaniu ścieków przemysłowych,
oprócz aspektów ochrony wody lub ochrony odbiornika, wiąże się często z
odzyskiem cennych składników ze ścieków. Możliwość oddzielenia Cr(VI) od Cr(III)
daje proces ekstrakcji. Ścieki z chromowni charakteryzują się wysoką kwasowością
oraz znacznym stężeniem związków chromu Cr…
… na
kolumnę z anionitem w formie wodorotlenkowej spowodowałoby alkalizację, a więc
wytrącenie na złożu trudno rozpuszczalnych wodorotlenków. Po wyczerpaniu
pojemności wymiennej wymieniaczy prowadzi się ich regenerację. Kationit silnie
kwaśny najczęściej regeneruje się roztworem kwasu siarkowego lub solnego,
natomiast anionit roztworem wodorotlenku sodu. Uzyskany alkaliczny roztwór
chromianów z regeneracji…
….
Wymiana jonowa i ekstrakcja w oczyszczaniu ścieków pogalwanicznych
Wymiana jonowa stosowana w oczyszczaniu ścieków przemysłowych,
oprócz aspektów ochrony wody lub ochrony odbiornika, wiąże się często z
odzyskiem cennych składników ze ścieków. Możliwość oddzielenia Cr(VI) od Cr(III)
daje proces ekstrakcji. Ścieki z chromowni charakteryzują się wysoką kwasowością
oraz znacznym stężeniem związków chromu Cr…
… czyszczące z dużą
zawartością chloru, sody kaustycznej, formaldehydu, fenolu; środki do
konserwacji podłóg zawierające rozpuszczalniki, emulsje syntetyczne i woski;
środki do konserwacji mebli, składające się z mieszanek rozpuszczalników
(ksylen, toluen, trichloroetan), żywic syntetycznych i wosków, amoniak;
odświeżacze powietrza zawierające dichlorobenzen, doskonale rozpuszczalny
w wodzie; środki…
…; cały zestaw środków kosmetycznych; baterie; opakowania z
tworzyw sztucznych (PCW, polietylen, polipropylen); chemikalia fotograficzne,
zawierające fenol i chlorofenol; akcesoria samochodowe z całym bagażem
szczególnie niebezpiecznych substancji wraz z rakotwórczymi; lampy
rtęciowe; przeterminowane lekarstwa itp.
Podczas usuwania tych odpadów należy zachować szczególne środki
ostrożności. Oddzielenie…
…, plastyfikatory, antystatyki,
przeciwutleniacze, rozjaśniacze, środki pieniące itp.), które stanowią często 60%
masy wyrobu. Dotychczasowe technologie w większości krajów pozwalają na
przetwarzanie odpadowych tworzyw sztucznych o identycznej budowie chemicznej,
jedynie w krajach Europy Zachodniej opracowano technologie przerobu mieszanych
tworzyw, którym nie przeszkadzają: drewno, celuloza, papier, tekstylia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz