Podział surowców mineralnych i szkodliwość odpadów.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2520
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział surowców mineralnych i szkodliwość odpadów. - strona 1 Podział surowców mineralnych i szkodliwość odpadów. - strona 2 Podział surowców mineralnych i szkodliwość odpadów. - strona 3

Fragment notatki:

Podział surowców mineralnych ze względu na ich zniszczalność i przerabialność: A. Surowce mineralne zniszczalne całkowicie lub częściowo. 1. surowce energetyczne (np. paliwa, węgiel kamienny), 2. pierwiastki promieniotwórcze, 3. surowce niemetaliczne rozpuszczalne i nieprzerabialne ponownie (np. siarka, azbest, wapienie). B. Surowce przerabiane kilkukrotnie, bądź zupełnie, bądź częściowo. 1. surowce metaliczne, 2. surowce skalne. C. Surowce o specyficznym stopniu przerabialności - np. kamienie szlachetne. O szkodliwości odpadów przy zastosowaniu kryterium toksyczności i zagrożenia decyduje: składnik najniebezpieczniejszy (decyduje o przynależności odpadów do odpowiedniej kategorii odpadów i określa kategorię utylizacji), toksyczność i szkodliwość odpadów dla organizmów żywych, właściwości rakotwórcze substancji odpadowych, zagrożenie dla wód powierzchniowych i gleby na podstawie wielkości dopuszczalnych zanieczyszczeń śródlądowych wód powierzchniowych I klasy czystości, zanieczyszczenie atmosfery przez odpady pylące, wydzielające pary lub gazy szkodliwe i o nieprzyjemnym zapachu, łatwość zapłonu. Według stopnia szczególnego zagrożenia odpady dzieli się na: - odpady grożące zakażeniem - zawierające drobnoustroje chorobotwórcze, jaja pasożytów itp., - odpady grożące skażeniem - zawierające substancje promieniotwórcze, - odpady szczególnie szkodliwe dla środowiska - substancje uznane przez ministra zdrowia za trucizny lub środki szkodliwe, - surowe produkty i inne materiały uznane za nieprzydatne do gospodarczego wykorzystania. Ze względu na właściwości odpadów uwarunkowane udziałem frakcji organicznej , dzieli się je na: mineralne - do 1% udziału materii organicznej, organiczno - mineralne - 5-30% udziału materii organicznej, organiczne - ponad 50% udziału materii organicznej. Klasa szkodliwości odpadów dla środowiska I odpady nadzwyczaj niebezpieczne II odpady niebezpieczne III odpady szkodliwe IV odpady uciążliwe Odpady niebezpieczne oznaczają odpady wykazujące co najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych. Właściwości powodujące, że odpady są niebezpieczne: H1 - wybuchowe H2 - utleniające H3A - wysoce łatwopalne H3B - łatwopalne H4 - drażniące H5 - szkodliwe H6 - toksyczne H7 - rakotwórcze H8 - żrące H9 - zakaźne

(…)

… - ekotoksyczne
H15 - mogące wydzielać inną substancję
Składniki, które mogą powodować, że odpady są niebezpieczne:
- beryl, związki berylu
- związki wanadu
- związki chromu
- związki kobaltu
- związki niklu
- związki miedzi
- związki cynku
- arsen, związki arsenu
- selen, związki selenu
- związki srebra
itp.
OLEJE ODPADOWE
rozumie się przez to wszelkie mineralne lub syntetyczne oleje smarowe lub przemysłowe, które przestały się nadawać do użytku, do jakiego były pierwotnie przeznaczone, w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, oleje smarowe, oleje turbinowe oraz oleje hydrauliczne;

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz