Metody unieszkodliwiania odpadów.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody unieszkodliwiania odpadów. - strona 1 Metody unieszkodliwiania odpadów. - strona 2

Fragment notatki:

METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Unieszkodliwianie odpadów - to poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy (Ustawa o odpadach) w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. SKŁADOWANIE Składowisko odpadów - obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów (Ustawa o odpadach). Rozróżnia się trzy typy (klasy) składowisk : 1. klasa I - składowiska odpadów mineralnych (nieaktywnych bądź o małej aktywności biologicznej i chemicznej), 2. klasa II - składowiska odpadów komunalnych i komunalnopodobnych, 3. klasa III - składowiska odpadów przemysłowych i niebezpiecznych. W zależności od rodzaju gromadzonych odpadów składowiska dzielimy na: 1. składowiska odpadów jednorodnych: jeden rodzaj materiału, składowiska odpadów przemysłowych; 2. składowiska odpadów zmieszanych: wiele rodzajów materiałów, składowiska odpadów komunalnych; 3. składowiska sanitarne: rodzaj składowisk komunalnych , gdzie gromadzi się odpady komunalne charakteryzujące się wysoka zawartością związków organicznych i bardzo wysoką zawartością drobnoustrojów chorobotwórczych (np. odpady z szamb, osady z czyszczalni ścieków); 4. składowiska odpadów nieaktywnych: odpady nie stanowiące zagrożenia dla środowiska, składowiska odpadów przemysłowych i komunalnych; 5. składowiska odpadów prasowanych: przyjmują opady sprasowane o dużej gęstości (600 - 700 kg/m3) i zajmujące mniej miejsca, * średnia gęstość odpadów w Polsce - 170 kg/m3; 6. kompostownie: produkcja kompostu lub biogazu, większa ilość odpadów pościelowych; osady pochodzące z recyrkulacji odcieków i utylizacji wody, odpady żywnościowe. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz