Piroliza i redukcja odpadów.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3885
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Piroliza i redukcja odpadów. - strona 1 Piroliza i redukcja odpadów. - strona 2

Fragment notatki:

PIROLIZA Piroliza (destylacja rozkładowa) - proces rozkładu termicznego substancji prowadzony poprzez poddawanie ich działaniu wysokiej temperatury, ale bez kontaktu z tlenem i innymi czynnikami utleniającymi. Jest procesem wysokotemperaturowym, bezkatalitycznym (katalizator obniża jedynie temperaturę o kilkadziesiąt stopni, więc jest to nieopłacalne). Metoda rozpowszechniona na początku XX wieku. Ze względu na temperaturę w jakiej piroliza zachodzi wyróżnić można pirolizę: 1. niskotemperaturową (klasyczną) - temperatura ok. 800ºC (głównie 400 - 500 ºC) 2. wysokotemperaturową - temperatura 1000 - 1200 ºC (powyżej 700 ºC) Istnieją różne kryteria wydzielania wartości granicznych temperatur, jednak za podstawowe przyjmuje się fakt, iż powinna ona wynosić ok. 200 - 300 ºC. Redukcja odpadów: 1. piroliza niskotemperaturowa - redukcja odpadów organicznych. Otrzymywane są organiczne substancje gazowe, które następnie dopalane są w reaktorze katalitycznym w wyniku czego powstają: woda i dwutlenek węgla. Gaz pirolityczny powstały w wyniku pirolizy niskotemperaturowej: azot: 3 - 40%, wodór: 18 - 25%, dwutlenek węgla CO2: 10 - 18%, metan: 4 - 7%, frakcja węglowodorów prostych (C2 - C4): 2,5 - 5%, tlen: 0,5 - 0,7%, wilgotność - do 20%, ciężar właściwy - ok. 0,8 kg/m3, kaloryczność - ok. 8,25 MJ/kg. 2. piroliza wysokotemperaturowa - odpady organiczne, redukcja biomasy. Wyróżnić można trzy rodzaje pirolizy wysokotemperaturowej: a) pirolizę kompleksową - uzupełnienie procesu podstawowego o proces częściowego zgazowania; b) pirolizę hybrydową - stosowana gdy inne rodzaje piroliz nie dają satysfakcjonujących efektów; stosowanie minimum dwóch składników różniących się właściwościami termicznymi; c) pirolizę improwizowaną. Biomasa - dopuszczalna wilgotność do 40%. Bardzo wysoka redukcja masy odpadów: - biomasa (odpady drzewne, słoma, siano, zielone odpady miejskie) 98,5 - 100%; - tworzywa sztuczne (polipropylen, polietylen, polistyren) 96,6%; - odpady gumowe 100%; - opony 100%. Gaz pirolityczny (gaz wytlewny) powstały w wyniku pirolizy wysokotemperaturowej: CO, H2, CH4, CxHy, N2, CO2, H2O * otrzymywane jest również gaz i olej pirolityczny (smoła) ** odgazowanie i zgazowanie W pirolizie wyróżnić można trzy fazy: stałą: koks pirolityczny - substancje obojętne i metale ciężkie; ciekłą: mieszanina oleju, smoły i wody uzupełniona dodatkowo o kwasy i alkohole - problem z zagospodarowaniem ze względu na różnorodność składników; ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz