Piroliza odpadów - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Piroliza odpadów - omówienie - strona 1 Piroliza odpadów - omówienie - strona 2 Piroliza odpadów - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Piroliza odpadów
- jest to jedna z metod termicznego unieszkodliwiania odpadów
-piroliza w zastosowaniu do odpadów - to procesy chemiczne przebiegające w podwyższonych temperaturach w tym odgazowanie(bez udziału tlenu) i zgazowanie bez obecności powietrza lub przy jego niewielkim dostępie ( w ilościach niewystarczających do pełnego spalania)
-piroliza stosowana może być w stosunku do odpadów komunalnych, przemysłowych a w szczególności do odpadów medycznych i weterynaryjnych (odpady szpitalne)
W wielu nowoczesnych technologiach termicznego przekształcania odpadów piroliza i spalanie występuje w następujących po sobie etapach
Wpływ tlenu w sposób zasadniczy zmienia przebieg procesu i właściwości otrzymywanych produktów.
Piroliza w zastosowaniu so odpadów to procesy chemiczne przebiegające w podwyższonych temperaturach w tym odgazowanie i zgazowanie bez obecności powietrza lub przy jego dostępie ( w ilościach niewystarczających do pełnego spalania)
Proces zachodzący bez udziału tlenu nazywa się odgazowanie, ( rozkład pirogeniczny). W rozumieniu chemicznym piroliza zachodzi bez udziału tlenu.
W technologii odpadów piroliza rozumiana jest również, jako odgazowanie i częściowe zgazowanie ( przy niewielkim dostępie tlenu).
ODGAZOWANIE
Proces odgazowania odpadów -na skutek ogrzewania z zewnętrznych źródeł zachodzi proces suszenia i termicznego rozkładu substancji palnej w wyniku tego powstaje:
szereg związków organicznych lotnych w temperaturze, przy której prowadzony jest proces (para wodna, CO2, H2, CH4, CO, C2H4, C4H6) - gaz pizolityczny
zwęglona pozostałość (koks)
pozostałość mineralna
Najwyższą wartość opałową gaz pizolityczny uzyskuje przy temperaturze procesu około 700°C i wynosi od 12 do 16 MJ/m3
Odgazowanie - bez udziału tlenu  gaz pizolityczny
Zgazowanie
Zgazowanie odpadów prowadzi do całkowitego przekształcenia się ich w paliwo gazowe
W procesie zgazowania zachodzą reakcje:
spalania paliwa
rozkład pary wodnej
redukcja CO2
Zgazowanie- niepełne utlenienie substancji palnej i wytworzenie paliwa gazowego. Utlenienie może odbywać się za pośrednictwem powietrza, tlenu, pary wodnej.
W wyniku zgazowania (przy udziale tlenu i pary wodnej- czynnik utleniający) uzyskuje się produkt gazowy zbliżony do gazu syntezowego ( głównie CO2 i H2).
Wartość opałowa tego procesu jest niższa od wartości opałowej gazu z procesu odgazowania.
Jeżeli czynnikiem zgazowującym będzie powietrze to otrzymuje się słaby gaz (wartość opałowa ok. 5000 kJ/m3)
Jeżeli czynnikiem zgazowującym jest tlen otrzymuje się mocny gaz (ok. 10000 kJ/m3)


(…)

… spalania lub dopalania wymaga natomiast znacznie mniejszego współczynnika nadmiary powietrza niż spalanie odpadów. Dla porównania przy spalaniu odpadów w paleniskach rusztowych współczynnik nadmiaru powietrza powinna wynosić 1,5- 2,5 aby spalanie było pełne
W przypadku unieszkodliwiania odpadów w oparciu o pirolizę powietrze dodawane jest jedynie do komory dopalania gazów a współczynnik nadmiaru powietrza…
… oraz innych palnych zanieczyszczeń i nadają się do wykorzystania.
Gazy wytlewne o temperaturze 450°C odprowadzane są do komory dopalania (komory spalania)
W komorze dopalania/ komora wysokotemperaturowa uzyskuje się temperatury 1300- 1400°C. Temperatury te zapewniają całkowite utlenienie substancji organicznych oraz stopnienie składników niepalnych pyłu
W komorze dopalania powstaje żużel, jako odpady technologiczne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz