Klasyfikacje odpadów.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2219
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacje odpadów. - strona 1 Klasyfikacje odpadów. - strona 2 Klasyfikacje odpadów. - strona 3

Fragment notatki:

KLASYFIKACJA ODPADÓW Odpady klasyfikuje się przez ich zaliczenie do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów uwzględniając: - źródło ich powstania, - właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, - składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych Najczęściej stosowane kryteria klasyfikacji odpadów to: 1. źródło pochodzenia (miejsce powstawania), 2. kryterium surowcowe, 3. stan skupienia, 4. skład chemiczny, 5. toksyczność, 6. stopień zagrożenia dla środowiska, 7. stopień przydatności do dalszego przerobu. Stan skupienia może być: stały, ciekły, gazowy. Odpady płynne - to np. te, które są magazynowane w zbiornikach bezodpływowych. ścieki - odpady zrzucone do kanalizacji lub cieku wodnego. Podstawa klasyfikacji odpadów - „Katalog odpadów” wprowadzony Rozporządzeniem Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Katalog odpadów dzieli w zależności od źródła ich powstawania na 20 grup: 1. odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin; 2. odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności; 3. odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury; 4. odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego; 5. odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla 6. odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej; 7. odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej; 8. odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich; 9. odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych; 10. odpady z procesów termicznych; 11. odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych; 12. odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych; 13. oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19); ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz