Wykład - opady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - opady - strona 1 Wykład - opady - strona 2 Wykład - opady - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy ochrony środowiska dr Joanna Komorek
Wykład 7
ODPADY
Odpady uboczne produkty działalność człowieka, nieprzydatne w miejscu i czasie, w którym powstały, szkodliwe lub uciążliwe dla środowiska przyrodniczego. Najczęściej stosuje się podział odpadów ze względu na ich pochodzenie:
-odpady komunalne
-odpady przemysłowe
Odpady komunalne powstają na terenach zamieszkania i związane z bytowaniem ludzi, głównymi składnikami są odpadowe produkty spożywcze, papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale. Odpady komunalne zawierają liczne drobnoustroje chorobotwórcze i stanowią w związku z tym zagrożenie epidemiologiczne.
Odpady przemysłowe związane z działalnością gospodarczą. Najwięcej odpadów wytwarzają energetyka, górnictwo i przemysł metalurgiczny. Są to przede wszystkim:
-odpady górnicze, głównie skalne z kopalni podziemnych i odkrywkowych
-szlamy poflotacyjne i odpady popłuczkowe przetwórstwa węglowego, barytowego, siarkowego, miedziowego, i cynkowo-ołowiowego
-popioły lotne i żużel z elektrowni, elektrociepłowni.
Klasyfikacja odpadów ze względu na ich uciążliwość dla środowiska:
a.) odpady niebezpieczne objętych listą ministra ochrony środowiska zasobów naturalnych i leśnictwa, wprowadzone do środowiska nawet w małych ilościach powodują trwałą degradację, zawierają najczęściej składniki toksyczne i radioaktywne
b.) odpady szkodliwe wprowadzone do środowiska dopiero w większych ilościach i w wyniku długotrwałego oddziaływania powodują jego degradację.
c.) odpady uciążliwe nie zawierają substancji powodujących procesy degradacji jednak niekorzystnie wpływają na walory estetyczne środowiska, zniekształcają krajobraz.
Unieszkodliwianiem nazywa się całkowite lub częściowe eliminowanie szkodliwego oddziaływania odpadów na środowisko przyrodnicze przez utylizację (gospodarcze wykorzystanie odpadów) lub izolację od środowiska
Unieszkodliwianie odpadów:
1.) Selektywne gromadzenie rozdzielanie na te składniki, które mogą być zagospodarowane jako surowce wtórne, oraz pozostałe, wymagające izolacji.
2.) składowanie na wysypiskach
3.) kompostowanie biochemiczne przetwarzanie odpadów w kompost
4.) spalanie zalecane zwłaszcza dla odpadów stanowiących zagrożenie epidemiologiczne (np. odpadów ze szpitali) gazowe produkty spalania zawierają szkodliwe dla środowiska składniki muszą być przed odprowadzeniem do atmosfery oczyszczone. Pozostałości po spalaniu popiół i żużel są składowane na wysypiskach.
5.) systemy zintegrowane systemy unieszkodliwiania odpadów polegając na łączeniu kilku metod np. segregacja w celu odzyskania surowców wtórnych, kompostowanie, spalanie, pozostałości po spalaniu - składowanie.


(…)

… na wysypiskach.
5.) systemy zintegrowane systemy unieszkodliwiania odpadów polegając na łączeniu kilku metod np. segregacja w celu odzyskania surowców wtórnych, kompostowanie, spalanie, pozostałości po spalaniu - składowanie.
Kategorie odpadów promieniotwórczych

Stopień promieniotwórczości
Niski

Poziom przewyższa nie więcej niż 1000 razy.
Poziom dopuszczalny
Średni

Poziom przewyższa nie więcej niż 1000-1000000
Poziom dopuszczalny
Wysoki

Poziom przewyższa przeszło milion razy Poziom dopuszczalny
Stan skupienia odpadów
Stały
Ciekły
Gazowy
Odpady o niskiej promieniotwórczości:
-kopalnie uranu
-naturalna emisja z promieniotwórczego podłoża skalnego
-elektrownie jądrowe
-laboratoria badawcze
-szpitale
-różne dziedziny przemysłu jądrowego
Metody usuwania odpadów promieniotwórczych:
I. 1.) Spalanie
2…
… w pobliżu zakładów przeróbki paliwa lub elektrowni, w których zostały wytworzone
-przekształcenia ich w odpady stałe
-nitryfikacja (zeszklenie) lub wprowadzenie odpad do tworzyw ceramicznych lub minerałów syntetycznych, mieszania tlenkowych minerałów tytanu określona nazwą synrol
-odpady stałe w pojemnikach ze stali nierdzewne muszą magazynowane w bunkrach lub wznowionych budynkach
-zatapianie w oceanach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz