Podstawy ochrony środowiska

note /search

Zanieczyszczenia powietrza - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy ochrony środowiska
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1232

Zanieczyszczenia powietrza POWIETRZE jest mieszaniną gazów, z których składa się atmosfera ziemska. Głównymi jego składnikami są; azot stanowiący ok. 78% i tlen ok. 21%.Pozostałą część stanowią inne gazy; argon, dwutlenek węgla oraz w niewielkich ilościach; neon, hel,

Recykling odpadów sztucznych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy ochrony środowiska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1064

Recykling tworzyw sztucznych Co roku na świecie obserwuje się wzrost produkcji odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z różnych gałęzi przemysłu i gospodarki. Większość z nich tafia najczęściej na wysypiska śmieci, gdzie ich składowanie przez długi czas jest niekorzystne ze względu na ich długi ok...

Wykład - środowisko

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy ochrony środowiska
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1281

Podstawy ochrony środowiska dr Joanna Komorek Wykład 1 ŚRODOWISKO zespół elementów przyrodniczych przyrody ożywionej i nieożywionej. Elementy przyrody ożywionej nazywamy elementami biotycznymi i są nimi zwierzęta, rośliny, natomiast elementy przyrody nieożywionej nazywamy elementami abiotycznymi i...

Wykład - cykl geometrmiczny

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Podstawy ochrony środowiska dr Joanna Komorek Wykład 2 CYKL GEOTERMICZNY - podstawowe reakcje chem. Zachodzące na ziemi, którego skutkiem jest pomniejszanie pierwiastków i zw. chem. RESERVUARY zbiory składników chem. Zajmujących określone przestrzenie. Reservuarem jest

Wykład - środowisko górnicze

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Podstawy ochrony środowiska dr Joanna Komorek Wykład 3 ŚRODOWISKO ogół elementów przyrodniczych znajdujących się zarówno w stanie naturalnym jak i przekształconym w wyniku działalność człowieka. Środowisko to zespół otaczających nas wzajemnie ze sobą powiązanych takich elementów jak: warunki przyr...

Wykład - hydrosfera

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy ochrony środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 903

Podstawy ochrony środowiska dr Joanna Komorek Wykład 5 WODA HYDROSFERA wodna powłoka ziemi przenikająca skorupę ziemską i atmosferę, obejmująca wodę występującą w przyrodzie w stanie ciekłym, stałym i gazowym. Hydrosfera to morza, rzeki, jeziora, bagna, lodowce, pokrywa śnieżna, wody podziemne, p...

Wykład - Wskaźniki jakości wód dzieli się na 3 grupy

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy ochrony środowiska
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1393

Podstawy ochrony środowiska dr Joanna Komorek Wykład 6 Wskaźniki jakości wód dzieli się na 3 grupy: -wskaźniki fizyczno-chemiczne -wskaźniki tlenowe -wskaźniki biologiczne Do wskaźników fizyczno chemicznych należą: Temperatura w granicach 0-25°C, zapach, odczyn pH - najlepiej w granicach 6,5-...

Wykład - opady

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

Podstawy ochrony środowiska dr Joanna Komorek Wykład 7 ODPADY Odpady uboczne produkty działalność człowieka, nieprzydatne w miejscu i czasie, w którym powstały, szkodliwe lub uciążliwe dla środowiska przyrodniczego. Najczęściej stosuje się podział odpadów ze względu na ich pochodzenie: -odpady k...

Wykład - rodzaje gleb

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy ochrony środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

Podstawy ochrony środowiska dr Joanna Komorek Wykład 8 GLEBY Gleba powstaje w wyniku wietrzenia podściekających ją kał pod wpływem procesów fizycznych i chemicznych, w którym bierze udział hydrosfera, atmosfera i biosfera. Regolit pokruszony materiał skalny nie zawierający form nie jest uważany ...

Wykład - Recykling wykorzystanie odpadów lub zużytych elementów

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy ochrony środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

Podstawy ochrony środowiska dr Joanna Komorek Wykład 9 Recykling wykorzystanie odpadów lub zużytych elementów Recykling: -oszczędność energii -oszczędność surowców -zmniejsza się potencjalne zagrożenie wód poziemnych -zmniejsza się objętość materiałów zalegających na wysypiskach Przykłady re...