Wykład - cykl geometrmiczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - cykl geometrmiczny - strona 1 Wykład - cykl geometrmiczny - strona 2 Wykład - cykl geometrmiczny - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy ochrony środowiska dr Joanna Komorek
Wykład 2
CYKL GEOTERMICZNY - podstawowe reakcje chem. Zachodzące na ziemi, którego skutkiem jest pomniejszanie pierwiastków i zw. chem.
RESERVUARY zbiory składników chem. Zajmujących określone przestrzenie. Reservuarem jest atmosfera ziemska, oceany, zewn. Warstwy skorupy ziemskiej czyli biocenoza zespołów biologicznych.
CYKL FOTOSYNTEZY- ODDYCHANIE ROŚLINY FOTOSYNTEZA-ODDYCHANIE ten cykl nie wymaga dopływu węgla wodoru ani tlenu, prowadzi do przemiany energii słonecznej w energię, która może być wykorzystywana w procesach metabolicznych.
AMONIFIKACJA uwolnienie amoniaków ze zw. org. (szczątków roślinnych i zwierzęcych oraz wydalin) wytworzone przez bakterie, dzięki amonifikacji azot zw. org. Staje się przyswajalny dla roślin.
NITRYFIKACJA zachodzący w glebie proces utlenienia amoniaku i soli amonowych do azotynu, a nast. Do azotanu; dokonywany przez samożywne bakterie tlenowe (nitrobakterie, nitrozobakterie) ogniwo obiegu azotu w przyrodzie, powstałe w wyniku tego procesu subst. Mogą być przyswajane przez rośliny.
DENITRYFIKACJA redukcja azotowa do amoniaku (denitryfikacja częściowa) lub do azotu (denitryfikacja całkowita) wywołana przez bakterie, denitryfikacja całkowita zuboża glebę, a denitryfikacja częściowa wzbogaca ją.
SUKCESJA EKOLOGICZNA uporządkowany stopniowy proces kierunkowych zmian biocenozy, powodujących przeobrażenie się prostych ekosystemów w bardziej złożone. W warunkach naturalnych zmiany te wiążą się gł. z przekształceniem środowiska, prowadzący do rozwinięcia się nowej biocenozy, środowiska, w którym panuje stan równowagi, zmiany klimatyczne.
SUKCESJA PIERWOTNA dot. terenów dotąd nie zmienionych przez dział. Organizmów żywych, a więc terenów niekorzystnych dla życia, np. pustynie, skały, wydmy, hołdy itd. Sukcesja pierwotna jest procesem bardzo powolnym.
SUKCESJA WTÓRNA zachodzi na obszarach wcześniej zajętych przez inną biocenozę, a więc tam, gdzie znajdują się już warunki sprzyjające rozwojowi innych organizmów, n. sukcesja łąki, stawu, jeziora.
KOLEJNE STADIA SUKCESJI PIERWOTNEJ:
-pionierskie -migracyjne -zasiedlające -konkurencyjne -stabilizacji
rys A jezioro przed sukcesją
B odkładająca się na dno jeziora materia tworzy pokłady mułu
C jezioro staje się płytsze , wypłycenie się brzegów prowadzi do przesuwania się granicy wody i lądu
D jezioro stopniowo zarasta


(…)

… do powstania lasu. Według schematu: bagno  torfowisko  zarośla krzewiaste  las
TEMPO WYMIENIANIA:
-ekolodzy twierdzą, że ludzie są sprawcami wielkiego ……………… na skalę niespotykaną od ponad 65 mln lat, kiedy to wyginęły dinozaury. Niektórzy paleontolodzy i statystycy ten pogląd kwestionują.
-trudno określić szybkość, z jaką znikają gatunki. 90 % gatunków nie doczekało się nawet nazwy, trudno…
… naturalnego i kulturowego człowieka
-wynik oddziaływania sił przyrody - teren, na którym zachodzą procesy geologiczne i ekologiczne
-zespół powiązanych ze sobą elementów środowiska, biocenozy i biotopu
-zaznaczenie ekologiczne - oblicze powierzchni ziemi lub jego części , o charakterystycznym wyglądzie i strukturze, będą Ce sumą wszystkich elementów przyrodniczych i antropogenicznych, które powstają…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz