Wykład - rodzaje gleb

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - rodzaje gleb - strona 1 Wykład - rodzaje gleb - strona 2 Wykład - rodzaje gleb - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy ochrony środowiska dr Joanna Komorek
Wykład 8
GLEBY
Gleba powstaje w wyniku wietrzenia podściekających ją kał pod wpływem procesów fizycznych i chemicznych, w którym bierze udział hydrosfera, atmosfera i biosfera.
Regolit pokruszony materiał skalny nie zawierający form nie jest uważany za glebę.
Gleba natomiast zawiera materię nieorganiczną minerałów i materię organiczną zarówno żyjącą jak i obumarłą.
Warunki wpływające na powstanie gleby:
-materiał macierzysty
-klimat (wilgotny)
*polarny-wietrzenie fizyczne
*suchy i gorący-wietrzenie fizyczne
*tropikalny-wietrzenie chemiczne
-szata roślinna
-nachylenie zboczy
-czas
Wietrzenie polega na działaniu niszczącym fizycznym i chemicznym na skały. Wietrzenie powoduje powstanie zwietrzeliny.
Gleba biologicznie czynna powierzchnia ziemi, która powstała w wyniku wietrzenia fizycznego, chemicznego i biologicznego w korzystnych warunkach klimatycznych, przetworzenie w próchnicę ulegają …
Wietrzenie fizyczne czynniki powodujące mechaniczny rozpad skał przez:
-zmiany temperatury
-mechaniczne działanie organizmów
-działanie wiatru
-lodowców
-oraz innych czynników fizycznych.
Wietrzenie chemiczne:
-woda
-gazowe składniki atmosfery np. CO2
-związki chemiczne wytwarzane przez rośliny i będące produktem rozkładu mniej trwałych minerałów (np. siarczków).
Intensywność wietrzenia wyraża się w postaci współczynnika wietrzenia czyli stosunku zawartości pierwiastków (żelaza, glin) w minerałach wtórnych do ich całkowitej zawartości w glebie.
Głównym składnikiem wietrzenia chemicznego jest woda, reaguje ona z minerałami bądź bezpośrednio bądź jako nośnik substancji nieorganicznych w relacje.
Można wyróżnić relacje:
a.) Hydroliza zachodząca podczas rozkładu minerałów pierwotnych
b.) Hydratacja polega na wnikaniu wody w inne substancje
c.) Karbonatyzacja reakcja z kwasem węglowym, tworzącym się w wyniku rozpuszczenia CO2 w wodzie deszczowej.
d.) Utlenianie reakcja łączenia tlenu z metalami występującym w składzie minerałów pierwotnych.
e.) Wymiana jonowa wymiana jonów metali (wapń, sód, potas, magnez) między minerałami a roztworem.
f.) Chelatacja wiązanie metali przez węglowodory
Właściwości chemiczne gleb:
-powietrzne wypełniające przestrzeń porową (tlen, azot, CO2)
-woda kationy i amony

(…)

… zdolności przyswojenia przez rośliny innych niezbędnych do życia składników odżywczych
-degradację struktury gleby
-zatrucia środowiska substancjami toksycznymi
Gnojowica (nawóz mineralny) odchody zwierzęce wymieszane z wodą, naturalny nawóz organiczny - powstaje podczas przemysłowej hodowli zwierząt. Przedawkowanie gnojowicy powoduje uciążliwość dla środowiska i człowieka oraz zakażenie uprawianej rośliny…
… odpadów przemysłowych i komunalnych
-wykorzystanie gleb najsłabszych ba cele budowlane, przemysłu i komunikacji
-dostarczenie użytkowania terenów do zanieczyszczenia
b.) Rolnictwo:
-regionalne i umiarkowane stosowanie środków ochrony roślin, nawozów mineralnych
-wprowadzanie i stosowanie na szerszą skalę metod ekologicznej produkcji rolnej
-stosowanie nawozów naturalnych.
c.) Rekultywacja:
-zespół…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz