Zanieczyszczenia powietrza - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zanieczyszczenia powietrza - wykład - strona 1 Zanieczyszczenia powietrza - wykład - strona 2 Zanieczyszczenia powietrza - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Zanieczyszczenia powietrza
POWIETRZE jest mieszaniną gazów, z których składa się atmosfera ziemska.
Głównymi jego składnikami są; azot stanowiący ok. 78% i tlen ok. 21%.Pozostałą część
stanowią inne gazy; argon, dwutlenek węgla oraz w niewielkich ilościach; neon, hel,
krypton, ksenon i wodór. Ponadto powietrze zawiera różną, zależną od warunków
otoczenia ilość pary wodnej.
Procentowa zawartość głównych składników powietrza nie ulega zmianie od poziomu
morza do wysokości 80 km nad powierzchnią Ziemi; wyjątek stanowią: para wodna i
aerozole atmosferyczne, występujące głównie w warstwach powietrza znajdujących się
bliżej powierzchni Ziemi. Połowa zawartej w atmosferze pary wodnej występuje poniżej
wys. 1,5 km oraz ozon, który koncentruje się na wys. 20–30 km. Powyżej wys. 80 km
powietrze staje się bardziej rozrzedzone, a jego skład ulega zmianie w wyniku procesów
zachodzących pod wpływem krótkofalowego promieniowania słonecznego i
promieniowania kosmicznego (dysocjacji cząsteczek, jonizacji cząsteczek i atomów oraz
reakcji fotochemicznych).
Powietrze wywiera ciśnienie na powierzchnię Ziemi i przedmioty w nim się znajdujące
(ciśnienie atmosferyczne). Stanowi ośrodek, w którym przebiegają najważniejsze
procesy życiowe organizmów: procesy utleniania i spalania.
Jest surowcem dla przemysłu azotowego, a także stosowane jako środek przenoszący
ciepło lub masę w procesach ogrzewania, chłodzenia, suszenia, nawilżania; sprężone
powietrze jest używane do poruszania maszyn pneumatycznych.
Powietrze skroplone jest błękitną, ruchliwą cieczą (po raz pierwszy powietrze skroplili
1883 Z. Wróblewski i K. Olszewski). W tej postaci jest stosowane głównie do
otrzymywania tlenu, azotu i gazów szlachetnych oraz do wytwarzania niskich temperatur.
Przestrzenny skład powietrza jest bardzo zróżnicowany, gdyż stale emitowane są do
niego zanieczyszczenia z różnych emitorów.
Emitorami są wszystkie źródła, które emitują, wyrzucają w powietrze substancje
zanieczyszczające powodując zanieczyszczenie powietrza.
ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA stanowią gazy, ciecze i ciała stałe obecne w
powietrzu, ale nie będące jego naturalnymi składnikami, lub też substancje występujące
w ilościach wyraźnie zwiększonych w porównaniu z naturalnym składem powietrza.
Do zanieczyszczeń powietrza należą:
1) gazy i pary związków chemicznych, np. tlenki węgla (CO i CO2), siarki (SO2 i SO3) i
azotu , amoniak (NH3), fluor, węglowodory (łańcuchowe i aromatyczne), a także
ich chlorowe pochodne, fenole;
2) cząstki stałe nieorganiczne i organiczne (pyły), np. popiół lotny, sadza, pyły z produkcji
cementu, pyły metalurgiczne, związki ołowiu, miedzi, chromu, kadmu i innych metali
ciężkich;
3) mikroorganizmy - wirusy, bakterie i grzyby, których rodzaj lub ilość odbiega od składu
naturalnej mikroflory powietrza;
4) kropelki cieczy, np. kwasów, zasad, rozpuszczalników.
Wartość emisji zanieczyszczeń to ilość zanieczyszczeń wydalana do atmosfery w
jednostce czasu, wyrażana w g/s, kg/h lub t/rok.
Rozróżniamy ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz