Powietrze Gr.2 - prezentacja - Składniki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powietrze Gr.2 - prezentacja -  Składniki  - strona 1 Powietrze Gr.2 - prezentacja -  Składniki  - strona 2 Powietrze Gr.2 - prezentacja -  Składniki  - strona 3

Fragment notatki:

Powietrze
Plan prezentacji
1. Co to jest powietrze? Definicja.
2. Składniki powietrza.
3. Zanieczyszczenia powietrza.
4. Źródła zanieczyszczeń.
5. Skutki zanieczyszczenia powietrza.
6. Zanieczyszczenia powietrza w Polsce.
7. Standardy w zakresie ochrony środowiska.
A. Markowska
DEFINICJA
Powietrze – jednorodna mieszanina gazów,
stanowiąca atmosferę ziemską.
Skład powietrza
Zawartość głównych składników powietrza nie
zmienia się – zwane są one składnikami stałymi;
zawartość niektórych składników zmienia się –
zwane są one składnikami zmiennymi
A. Markowska
SKŁAD POWIETRZA
SKŁADNIKI SŁABO ZMIENNE:
(skład niezmienny do wysokości 80
km, w stanie suchym, czyli bez pary
wodnej)
SKŁADNIKI ZMIENNE:
(różne, w zależności od położenia
geograficznego, pory roku i innych
sytuacji, np. erupcji wulkanu)
azot – 78,08%
dwutlenek węgla – średnio 380 ppm
tlen – 20,95%
metan – 1,8 ppm
argon – 0,934%
wodór – 0,55 ppm
neon – 18,18 ppm
hel – 5,24 ppm
krypton – 1,14 ppm
ksenon – 0,085 ppm
A. Markowska
Podtlenek azotu – 0,3 ppm
ozon – zmiennie do 0,07 ppm
dwutlenek siarki – silnie zmienny, zależny od
zanieczyszczeń przemysłowych
A. Markowska
c.d. skład powietrza
ZANIECZYSZCZENIA
POWIETRZA
Zanieczyszczenia powietrza są głównymi
przyczynami globalnych zagrożeń środowiska.
Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają
atmosferę:
o
o
o
o
A. Marusiak
dwutlenek węgla
dwutlenek siarki
tlenki azotu
pyły
CZYM SĄ ZANIECZYSZCZENIA
POWIETRZA?
Zanieczyszczeniami powietrza nazywamy wszelkie
substancje (gazy, ciecze, ciała stałe), które
znajdują się w powietrzu atmosferycznym, ale nie
są jego naturalnymi składnikami.
Do zanieczyszczeń powietrza zalicza się również
substancje będące jego naturalnymi składnikami,
ale występujące w znacznie zwiększonych
ilościach.
A. Marusiak
Zanieczyszczenia powietrza zostały podzielone na cztery grupy:
1. Gazy i pary związków chemicznych, np. tlenki węgla, siarki i azotu, fluor, ozon,
amoniak, węglowodory i ich pochodne chlorowe, fenole
2. Drobne kropelki cieczy, np. kropelki zasad, kwasów, rozpuszczalników
3. Drobne ciała stałe, np. popioły, pyły, związki metali ciężkich, sadze, stałe związki
organiczne, azbest, pestycydy
4. Mikroorganizmy, których ilość lub rodzaj nie jest charakterystyczny dla
naturalnego składu powietrza, makroorganizmy (np. grzyby) wraz z produktami
ich metabolizmu
G. Kański
c.d. zanieczyszczenia powietrza
ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ
POWIETRZA
Zanieczyszczenia powietrza są najbardziej
niebezpieczne ze wszystkich zanieczyszczeń, gdyż
są mobilne i mogą skazić na dużych obszarach
praktycznie wszystkie komponenty środowiska.
Głównymi źródłami zanieczyszczeń są:
uprzemysłowienie i wzrost liczby ludności
 przemysł energetyczny
 przemysł transportowy
 źródła naturalne

G. Kański
T. Kosiorowski
c.d. źródła zanieczyszczeń powietrza
SKUTKI ZANIECZYSZCZEŃ
POWIETRZA

Kwaśny deszcz

Smog

Efekt cieplarniany

Zmniejszanie warstwy ozonu

Zmniejszanie zasobów paliw kopalnych

Zachwianie równowagi ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz