Wykład - środowisko

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - środowisko - strona 1 Wykład - środowisko - strona 2 Wykład - środowisko - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy ochrony środowiska dr Joanna Komorek
Wykład 1
ŚRODOWISKO zespół elementów przyrodniczych przyrody ożywionej i nieożywionej. Elementy przyrody ożywionej nazywamy elementami biotycznymi i są nimi zwierzęta, rośliny, natomiast elementy przyrody nieożywionej nazywamy elementami abiotycznymi i są nimi krajobraz, klimat, gleba, skały.
SOZOLOGIA dziedzina wiedzy, która opisuje zmiany w środowisku przyrodniczym zachodzących pod wpływem postępu technicznego. Ma m.in. na celu opisywanie zmian w środowisku górniczym oraz zajmuje się ochroną zasobów środowiska górniczego.
EKOLOGIA nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody. Bada relacje między organizmami a środowiskiem. Ekologia to szeroko pojęta ochrona środowiska. Ekologia zajmuje się badaniem czynników rządzących rozmieszczeniem i częstotliwością występowania organizmu w środowisku naturalnym.
POPULACJA zespół organizmów należących do jednego gatunku i zajmujących ten sam obszar.
BIOCENOZA - zespół ekologiczny - zespół populacji różnych gatunków żyjących w określonej przestrzeni środowiska powiązanych różnymi zależnościami biologicznymi.
BIOTOP obszar o określonych warunkach ekologicznych będący siedliskiem dla biocenozy (przyroda nieożywiona).
EKOSYSTEM biocenoza wraz ze swoim środowiskiem czyli biotopem.
BIOM zespół ekosystemów.
BIOSFERA strefa w której może istnieć życie czyli zespół wszystkich występujących na ziemi ekosystemów.
ŁAŃCUCH TROFICZNY szereg organizmów ułożonych w takiej kolejności, że każda poprzedzająca grupa (ogniwo) jest podstawą pożywnie nast., np. wydra  okoń  samogłowy  poczwarki  glony
POZIOMY TROFICZNE organizmy zajmujące tę samą pozycję w łańcuchu pokarmowym.
SIEĆ TROFICZNA systemy w których poszczególne poziomy reprezentowane są przez wiele gatunków.
OBIEG MATERII EKOSYSTEMU dzieli się na:
-producentów: rośliny zielone korzystają z procesu fotosyntezy pobierają z gleby zw. nieorganiczne i przetwarzają je na zw. organiczne
-konsumentów:organizmy cudzożywne jak roślinożercy,drapieżcy
-destruenci - reducenci: bakterie i grzyby ułatwiają rozkład zw. organicznych na zw. nieorganiczne.
NISZA EKOLOGICZNA zespół relacji pomiędzy organizmem a środowiskiem. OGRANICZAJĄCE CZYNNIKI EKOLOGICZNE:
czynniki abiotyczne oddziaływanie nieożywionych elementów środowiska, które ograniczają czynniki ekologiczne:
-klimatyczne: temperatura, woda, światło, wiatr, ciśnienie
-edaficzne: gleba - jej struktura i skład chemiczny.

(…)

… chemiczny.
czynniki biotyczne żywe składniki środowiska (rośliny, zwierzęta, człowiek).
TOLERANCJA EKOLOGICZNA zdolność organizmu do przystosowania się do zmian danego czynnika.
ZAKRES TOLERANCJI przedział wartości w obrębie, którego organizm się podtrzymuje i jest zdolny do życia.
PRAWO OPISUJĄCE TOLERANCJĘ ORGANIZMÓW
Prawo minimum Lebiega mówi, że możliwość rozwoju i wzrostu organizmu określa ten składnik którego jest najmniej do zapotrzebowania. Czynnikami ograniczającymi wzrost i rozwój może być niedobór: wody, światła, CO2, czynników pokarmowych, witamin. Zmiana jednego czynnika może spowodować zaprzestanie rozwoju i wzrostu organizmów.
Prawo tolerancji Shelforda jest rozszerzeniem prawa minimalnego. Mówi, że możliwość bytowania organizmów określone jest minimum i maksimum danego czynnika:
-tolerancja w stosunku do jednego czynnika zmienia się w zależności od strony czynników działających w tym samym czasie
-organizmy mogą mieć szeroki zakres tolerancji w stosunku do jednego czynnika a wąski do innego
-organizmy o najbardziej rozszerzonej tolerancji posiadają tolerancję dla wszystkich organizmów
-kiedy warunki środowiska nie są optymalne ze względu na jeden czynnik to granica tolerancji wobec…
… mierzona szybkością fotosyntezy czyli ilością wytworzonej przez producenta energii organicznej łącznie z ta częścią materii, której producenci zużywają w procesie oddychania.
PRODUKCJA PIERWOTNA NETTO mierzona tempem magazynowania materii organicznej w tkankach roślinnych bez materii wykorzystanej na oddychanie.
PRODUKCJA WTÓRNA jest to tempo wiązania energii przez konsumentów czyli przyswajanie materii…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz