Ćwiczenia - ekologia- pojęcia- ekosystemy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2016
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia - ekologia- pojęcia- ekosystemy - strona 1 Ćwiczenia - ekologia- pojęcia- ekosystemy - strona 2 Ćwiczenia - ekologia- pojęcia- ekosystemy - strona 3

Fragment notatki:

Wyjaśnij pojęcia: ekologia, biocenoza, biosfera, środowisko ekologiczne, siedlisko i ekosystem..
Biocenoza - naturalny zespół populacji organizmów żywych danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworząc całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi).
Ekologia - nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami, a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami.
Ekologia zajmuje się badaniem powiązań między wspólnotą biotyczną a środowiskiem abiotycznym (układy biologiczne istnieją w sieci powiązań między sobą i otaczającym środowiskiem), opartych na różnego rodzaju interakcjach, komunikacjach i informacjach. Biosfera - strefa kuli ziemskiej zamieszkana przez organizmy żywe, gdzie odbywają się procesy ekologiczne. Biosfera jest częścią zewnętrznej skorupy Ziemi, która obejmuje
również powietrze, ląd i wodę
Siedlisko - zespół czynników abiotycznych (klimatyczno-glebowych), które panują w
określonym miejscu, działających na rozwój poszczególnych organizmów, ich populację lub
całą biocenozę.
Ekosystem to jedno z podstawowych pojęć w ekologii.
Na ekosystem składają się dwa składniki:
biocenoza - czyli ogół organizmów występujących na danym obszarze powiązanych ze sobą w jedną całość różnymi zależnościami,
biotop - czyli nieożywione elementy tego obszaru, a więc: podłoże, woda, powietrze
(środowisko zewnętrzne). Ekosystem stanowi funkcjonalną całość, w której zachodzi wymiana materii między biocenozą i biotopem. Ekosystem stanowi największą jednostkę funkcjonalną biosfery. Przykłady ekosystemów:
Staw
las
dżungla
łąka
moczary
rafa koralowa
pole
plantacja sosnowa
ocean
wybrzeża morskie
dolny bieg rzeki
Ekosystem, komponenty ekosystemu i funkcjonowanie,
Ekosystem - wyodrębniona pod względem przyrodniczym przestrzeń, w której zachodzi stała wymiana materii pomiędzy jej żywą i nieożywioną częścią, jako wynik wzajemnego oddziaływania żywych organizmów i martwych substancji mineralnych. W skład ekosystemu wchodzą komponenty
abiotyczne- są to czynniki nieożywione środowiska np. materia nieożywiona, temperatura biotyczne - są to czynniki ożywione środowiska np. zwierzęta rośliny mikroorganizmy


(…)

… oddziaływania żywych organizmów i martwych substancji mineralnych. W skład ekosystemu wchodzą komponenty
abiotyczne- są to czynniki nieożywione środowiska np. materia nieożywiona, temperatura biotyczne - są to czynniki ożywione środowiska np. zwierzęta rośliny mikroorganizmy
Podział ekosystemów, produkcja pierwotna, wtórna i masa ekosystemu
Ekosystemy dzielimy na:
-lądowe
-wodne
-sztuczne
-naturalne
Produkcja pierwotna - to ilość materii wytworzonej przez producentów, tzw. produkcja roślin
zielonych, z której zbudowane jest ciało tych roślin.
Wyróżnia się:
Produkcja pierwotna brutto - całość związanej energii w procesie fotosyntezy w jednostce czasu,
zmagazynowanej w postaci materii organicznej;
Produkcja pierwotna netto - stosunek energii związanej w procesie fotosyntezy do energii traconej w
procesach…
…, drapieżnictwo, kooperację, konkurencję biologiczną wewnątrzgatunkową i
między gatunkową, oddziaływania troficzne (sieć troficzna, łańcuch pokarmowy), życie społeczne (społeczne owady), zachowania socjalne (terytorializm), allelopatię, czynniki chorobotwórcze. Do czynników biotycznych zalicza się również działalność człowieka -określają zależności wewnątrzgatunkowe i międzygatunkowe
Czynniki, które negatywnie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz