Ekologia Gatunki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3031
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekologia Gatunki - strona 1

Fragment notatki:

Są wymienienione najbardziej inwazyjne gatunki. Oprócz tego znajduje się również definicja populacji, biotopu, ekosystemu, biom, sukcesja, klimaks, produkcja pierwotna, produkcja biomasy, produkcja wtórna. Całość notatki to 2 strony A4.

Gatunek - wspolnota rozrodcza populacji , izolowana rozrodczo od innych wspólnot, która zajmuje okreslona niszę ekologiczną
Gatunek morfologiczny - grupa podobnych od siebie osobnikow, odrebna od innych grup
Gatunek ewolucyjny - pojedyncza linia populacji przodkow i potomkow, która utrzymuje swa tożsamość w stosunku do innych takich linii i posiada wlasne tendencje ewolucyjne i losy historyczne
KATEGORIE GATUNKOW
Kluczowy , zwornikowy - gatunek którego wpływ na funkcjowanie biocenozy jest nieproporcjonalnie Duzy w stosunku do jego liczebności ( bardzo wazny gatunek)
Endemiczny - gatunek którego zasiag jest ograniczony do jednego stosunkowo niewielkiego obszaru
Inwazyjny - gatunek alochtoniczny o znacznej ekspansywności który rozprzestrzenia się naturalnie lub z udzialem człowieka i prowadzi do wyginiecia gatunkow rodzimych (brak naturalnych wrogow sprzyja rozwojowi) NAJGORZNIEJSZE GATUNKI INWAZYJNE W POLSCE
Barszcz Sosnowskiego ( pochodzi z rejonow Kaukazu, wszystkie czesci rosliny zawieraja związki kumarynowe powodujące poparzenia) - wilgotnych środowiskach. Oparzenia pojawiaja się dopiero po jakims czasie
Nawłoć kanadyjska traktowana jako roslina ozdobra, rosnie na terenach wilgotnych, doskonale adaptuje się w naszych warunkach.
Rak sygnałowy (szwedzki) kalifornijski - naturalne miejsce wystepowania A.polnocna jest nosicielem dzumy raczej, nie choruje bo jest tylko nosicielem.
Okoń nilowy osiaga bardzo duze rozmiary introdukowany w latach 50siatych do jeziora wiktoria spowodowal wymarcie wielu gatunkow ryb naturalne środowisko wystepowania afrykańskie rzeki, Nil Krolik europejski poczatek istniejącej populacji daly 24 kroliki przywiezione z europy do australi w latach 50 XX wieku . obecnie wielkość populacji szacowana na 600mln osobnikow. Kopie nory w ziemi, zagrarza milionom pingwinow, ptakow niszczac ich kolownie legowe
POPULACJA - grupa organizmow należących do etgo samego gatunku występujących na danym obszarze.
Biocenoza - zespół wszystkich żwywych organizmów zamieszkujących określony obszar, powiazanych zależnościami troficznymi i innymi interakcjami miedzygatunkowymi, który wraz z elementami środowiskowymi tworzy lokalny ekosystem.
Biotop - obszar jednolity pod względem warunków zycia, miejsce zajmowane przez biocenozę lub populacje danego gatunku, np. jezioro, las, jaskinia.
Ekosystem - wyodrębniony fragment biosfery, złożony z zwycyh organizmów (elementy biotyczne) i składników nieożywionych (elementy abiotyczne) połaczonych relacjami troficznymi, których zachodzi przepływ energii i krążenie pierwiastków chemicznych.
Biom - formacja roślinna, fragment biosfery, odznaczający się typowymi warunkami środowiskowymi, determinującymi tempo produkcji i dekompozycji, np. sawanna.
Sukcesja - prosces ciągłych, kierunkowych sekwencji zmian struktury naturalnych biocenoz.

(…)

… konsumentów ekosystemach, zwykle wyrażamy w jednostkach czasu (np. rok) i jednostkach powierzchni.
Ekologia jest scisła nauka przyrodniczą - nie ejst ruchem społecznym.
Rozumienie ekologii jest możliwe tylko w aspekcie ewolucyjnym - ogromna różnorodność organizmów jest wynikiem procesow ewolucyjnych trwających miliony lat.
Nic nie dzieje się „ze względu na dobro gatunku” - geny faworyzowane przez dobór
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz