Ekologia zwierząt

note /search

Ntrodukcja gatunków obcych

  • Politechnika Gdańska
  • Ekologia zwierząt
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1323

Introdukcja gatunków obcych (gatunki obce w Bałtyku, sposób ich zawleczenia,  oddziaływanie na ekosystem, przeciwdziałanie) Introdukcja (łac.  introductio  – wprowadzenie, wstęp)  jest to celowe lub  przypadkowe wprowadzenie (zawleczenie) przez człowieka gatunku poza jego znany  naturalny zasięg....

Ekologia Gatunki

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Ekologia zwierząt
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3038

Są wymienienione najbardziej inwazyjne gatunki. Oprócz tego znajduje się również definicja populacji, biotopu, ekosystemu, biom, sukcesja, klimaks, produkcja pierwotna, produkcja biomasy, produkcja wtórna. Całość notatki to 2 strony A4...

Bioindykacja, tolerancja ekologiczna

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Ekologia zwierząt
Pobrań: 105
Wyświetleń: 4088

Zakresy tolerancji, , bioindykacja, metody Punkt krytyczny wyrazona liczowo wartość progowa danego czynnika poniżej ktorej organizm nie może istniecpunkt gorny krytyczny najwyższe dopuszczalne nateznienie danego czynnikaPunkt dolny krytyczny najniższe dopuszczalne nateznenie danego czynnikaTolerancj...

Sieci Troficzne

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Ekologia zwierząt
Pobrań: 245
Wyświetleń: 4487

Znajduje się w niej analiza sieci troficznych. Materiał został sporządzony na wykładzie dr Ireny Grześ. Znajdziemy w niej definicje podstawowych pojęć związanych z sieciami troficznymi, jak ...