Wykład - Wskaźniki jakości wód dzieli się na 3 grupy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Podstawy ochrony środowiska dr Joanna Komorek
Wykład 6
Wskaźniki jakości wód dzieli się na 3 grupy:
-wskaźniki fizyczno-chemiczne
-wskaźniki tlenowe
-wskaźniki biologiczne
Do wskaźników fizyczno chemicznych należą:
Temperatura w granicach 0-25°C, zapach, odczyn pH - najlepiej w granicach 6,5-8,5, twardość i mętność.
Utlenienie to ilość tlenu potrzeba do utleniania substancji organicznych zawartych w wodzie, umowny wskaźnik określający zużycie nadmanganianu potasowego (KmNO3) przez zawartość w wodzie łatwo utleniają się substancje organiczne i nieorganiczne jak siarkowodór, siarczany, azotany. Utlenialność wód wynosi 4mgO2/dm3 dla wód czystych do kilkuset mgO2/dm3 dla wód zanieczyszczonych (wzrost związany z dopływem ścieków).
BZT czyli biologiczne zapotrzebowanie na tlen. Im większe zanieczyszczenie materią organiczną tym większe BZT.
ChZT czyli chemiczne zapotrzebowanie na tlen. Wskaźnik jakości wód, wyrażający ilość utleniania związków organicznych i nieorganicznych ulegających utlenianiu w warunkach otoczenia.
(im mniejszy wskaźnik tym więcej ChZT)
Do wskaźników biologicznych należą:
Miano Coli oznaczenie określające najmniejszą ilość wody wyrażoną w cm3, w których znajduje się jedna bakteria z grupy Coli np. pałeczki okrężnicy np. :
-woda czysta miano Coli = 1 bakteria w 100 cm3 -woda brudna miano Coli = 1 bakteria w 1 cm3
Indeks saprobowości. Saprobowość zanieczyszczenia wody martwą materią organiczną lub produktem jej gnilnego rozkładu.
Klasy czystości wód:
Klasa 1 wody czyste, nadające się do picia, do korzystania przez przemysł spożywczy, farmaceutyczny, co hodowli ryb łososiowych.
Klasa 2 przeznaczone do bytowania w warunkach naturalnych ryb innych niż łososiowate, chowu i hodowli zwierząt gospodarczych, do celów rekreacyjnych (kąpielisk), uprawiania sportów wodnych.
Klasa 3 wody przeznaczone do zaopatrzenia zakładów innych niż zakłady wymagające wody o jakości wody do picia oraz wody do nawadniania terenów rolniczych, ogrodniczych oraz uprawa pod szkłem.
Klasy nieodpowiadające normom nadmiernie zanieczyszczone, są to wody pozaklasowe.
Parszywa dwunastka wytwarzanie przez człowieka (omyślnie lub nie) substancji określone skrótem POP „stałe zanieczyszczenia organiczne” uznane za szczególnie groźne dla środowiska:
-pestycydy: DDT, aldryna, dieldryna, endryna, chilordan, heptachlor, mineks, toksafen.
-związki zwane chlorowanymi biferylami (PCB)
-odpady: dioksyny i furany


(…)

…]. Im mniejsza jest jego wartość tym zbiornik jest mniej podatny na zanieczyszczenia.
współczynnik Olego jest stosunkiem powierzchni zlewni [m2] do powierzchni jeziora [m2], informuje nas o tym samym co współczynnik Shindlera
współczynnik rybacki to stosunek długości linii brzegowej [m] do powierzchni jeziora [ha].
zagospodarowanie zlewni jest bardzo istotnym wskaźnikiem.
Ochrona zasobów wodnych polega…
… opisujące kształt, wielkość i budowę jeziora
-czynniki hydrologiczne zasoby i warunki wodne panujące na interesującym nas obszarze
Wskaźniki definiujące podatność zbiornika na degradację:
średnia głębokość [m] będąca stosunkiem objętości jeziora do jego powierzchni, wyrażona w metrach.
stosunek objętości jeziora [tyś. m3] do jego długości linii brzegowej [m], mówi o możliwości dostania się do wód jeziora…
… zanieczyszczeń nierozpuszczalnych tj. ciał stałych i tłuszczów legających sedymentacji lub flotacji, przy użyciu urządzeń rozdrabniających, cedzących (krat, sit piaskowników) osadników, odłuszczaczy
b.) chemiczne polegają na wytrąceniu niektórych związków rozpuszczalnych lub ich neutralizacji za pomocą takich procesów, jak koagulacja, sorpcja na węglu aktywnym
c.) biologiczne polegają na zmineralizowaniu zanieczyszczeń dzięki działaniu mikroorganizmów (głów bakterii tlenowych) występujących w tzw. osadach czynnych. Z podwyższonym usuwaniem miogenów metoda oczyszczania ścieków w oczyszczalniach o wysoko efektywnych technologiach oczyszczania umożliwiających zwiększoną redukcję azotu i fosforu.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz