systemy jakości jezior - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
systemy jakości jezior - omówienie - strona 1 systemy jakości jezior - omówienie - strona 2 systemy jakości jezior - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

SYSTEM OCENY JAKOŚCI JEZIOR - SOJJ:
Ocena podatności jezior na degradacje na podstawie wskaźników morfometryczno - hydrograficzno - hydrologicznych.
Degradacja i klasy czystości jezior.
Możemy wyróżnić trzy klasy czynników określających podatność jezior na degradację. Aby uzyskać konkretne wskaźniki określające podatność jeziora na degradację niezbędne jest powiązanie ze sobą trzech grup elementów:
1.elementy charakterystyczne dla zlewni bezpośredniej i pośredniej zbiornika nazywane czynnikami zlewniowymi
2.elementy opisujące kształt i wielkość badanego jeziora nazywane czynnikami zlewniowymi
3.zasoby i stosunki wodne panujące na analizowanym obszarze określane czynnikami hydrologicznymi.
Wskaźniki definiujące podatność jeziora na degradację:
Średnia głębokość - będąca stosunkiem objętości jeziora do jego powierzchni, wyrażona w metrach. Jeśli zbiornik jest głęboki to jest mniej podatny na degradację, gdyż magazynuje więcej wody - tym samym może przyjąć więcej zanieczyszczeń - jego bufor bezpieczeństwa jest znacznie większy niż zbiorników płytkich.
Stosunek objętości jeziora do długości fali brzegowej [tys. m3/m] - mówi o możliwości dostania się do wód jeziora miogenów, czy innych zanieczyszczeń ze zlewni. Jeżeli linia brzegowa jest krótka, a objętość duża, wtedy prawdopodobieństwo zanieczyszczenia zbiornika jest mniejsze, a także kontakt z powierzchnią z jakiej mogą dostać się zanieczyszczenia (np. ze spływów powierzchniowych) jest mniejszy.
Procent stratyfikacji wód - oblicz się mnożąc stosunek objętości wód hipolimnionu [m3] do całkowitej objętości jeziora [m3] przez 100%. Im większa wartość wskaźnika, tym lepiej. Więcej jest wody w warstwie przydennej i chroni to przed przedostaniem się miogenów z osadów dennych - interfazy - do powierzchniowych wód, gdzie łatwo szybko zostają włączone do obiegu biogenów.
Stosunek powierzchni dna czynnego [m3] - która jest w kontakcie z warstewką epilimnionu, do objętości epilimnionu [m3], określa ile dna kontaktuje się z wodami epilimnionu i na jakiej powierzchni dochodzi do wymiany biogenów między interfazą a powierzchniowa warstwą wody. Jeśli jest duża powierzchnia dna czynnego to zbiornik jest podatny na degradację; na większej powierzchni dochodzi do uwalniania biogenów z osadów. Wraz ze spadkiem wartości tego wskaźnika spada również podatność jeziora na degradację.
Procent wymiany wody w jeziorze w ciągu jednego roku - jest to stosunek ilości wody, jaka w naturalny sposób odpłynie z jeziora w ciągu roku [m3] do objętości całkowitej misy jeziora [m3] przemnożony przez 100%. Im zbiornik jest bardziej przepłukiwany, tym jest mniej podatny na degradacje, gdyż zanieczyszczenie nie kumuluje się, tylko w znacznym stopniu jest wyprowadzane ze zbiornika.


(…)

…] i powierzchni jeziora [m2]. Określa on w jaki sposób jezioro jest podatne na zanieczyszczenia pochodzące z atmosfery. Im mniejsza jest jego wartość, tym zbiornik jest mniej podatny na degradację.
Współczynnik Ollego - jest stosunkiem powierzchni zlewni [m2] do powierzchni jeziora [m2].
Zagospodarowanie zlewni - jest bardzo istotnym wskaźnikiem. Jeśli przeważają grunty orne to istnieje duże ryzyko dostania…

szalej jadowity, krwawnica pospolita
mięta wodna
helofity - zakorzenione w wodzie, rosną bardzo blisko brzegu:
pałka wodna
manna mielec
tatarak zwyczajny
nymfeidy - rośliny o liściach pływających i swobodnie pływające:
grzybienie białe (Nymphaea alba L)
grążel żółty (Nuphar lutea)
rdest ziemnowodny
grzybieńczyk
salwinia pływająca
rzęsa drobna
rzęsa garbata
rzęsa purpurowa
spirodela (Spirodela polyrhiza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz