Wykład - Recykling wykorzystanie odpadów lub zużytych elementów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Recykling wykorzystanie odpadów lub zużytych elementów - strona 1 Wykład - Recykling wykorzystanie odpadów lub zużytych elementów - strona 2 Wykład - Recykling wykorzystanie odpadów lub zużytych elementów - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy ochrony środowiska dr Joanna Komorek
Wykład 9
Recykling wykorzystanie odpadów lub zużytych elementów
Recykling:
-oszczędność energii
-oszczędność surowców
-zmniejsza się potencjalne zagrożenie wód poziemnych
-zmniejsza się objętość materiałów zalegających na wysypiskach
Przykłady recyklingu:
-topnienie szkła, metali oraz niektórych mas plastycznych i wykonywanie z nich odlewów
-rewulkanizacja gumy
-rozcieranie na miazgę w celu uwolnienia włókien z makulatury
-rozkład termiczny (pirolina), czyli ogrzewanie bez dostępu powietrza w temperaturze 1650oC
-procesy rozkładu materii organicznych (kompostowanie, utylizacja szczątków zwierzęcych, fermentacja)
OCHRONA ŚRODOWISKA NA TERENACH OBJĘTYCH DZIAŁALNOŚCIĄ (EKSPLOATACJĄ) GÓRNICTWA
Teren górniczy przestrzeń objęta wpływami robót górniczych
Złoże naturalne nagromadzenie kopaliny w skorupie ziemskiej
Metody eksploatacji: -odkrywkowa (naziemna)
-podziemna
-wiertnicza (otworowa)
Środowisko terenu górniczego dzieli się na trzy strefy:
-górotwór: utwory skalne, podziemne budowle górnicze, wody podziemne, powietrze kopalniane
-teren: grunt, wody powierzchniowe, szata roślina, obiekty budowlane
-atmosfera
Przekształcenia geochemiczne zmiany struktury górotworu oraz ukształtowania powierzchni terenu.
Przekształcenia hydrogeologiczne zmiany położnic i czynników wód podziemnych oraz ich zanieczyszczenia związkami szkodliwymi.
Przekształcenia hydrologiczne są to zmiany położenia ni przepływu wód powierzchniowych.
Przekształcenia powietrza sprowadzają się do jego zanieczyszczenia pyłami i gazami.
Przekształcenia gleb i gruntów polegają na zmianie ich składu mechanicznego, chemicznego oraz zmianie stosunków wodnych w glebie.
Przekształcenia szaty roślinnej są konsekwencją przekształcenia gleb, o także mogą wynikać bezpośrednio z przekształceń powietrza i polegają na degradacji, a nawet zaniku roślinności na danym terenie.
Przekształcenia powierzchniowych i podziemnych obiektów budowlanych czyli uszkodzenia budynków, powstają w wyniku przekształceń hydrologicznych, geologicznych, wstrząsów górniczych itp.
Charakter i rodzaje przekształceń geomechanicznych:
1.) zanieczyszczenie struktury wnętrza górotworu
Powolne przemieszczanie się skał

(…)

… - pęknięcie, szczeliny, rowy, progi.
-powierzchniowe - zapadliska, leje
Najistotniejszymi czynnikami geologiczno-górniczymi, które mają wpływ na charakter i rozmiar deformacji ciągłych:
-głąb eksploatacji
-wysokość wyrobisk
-litologia górotworu nadległego nad wyrobiskiem
-sposób likwidacji pustki poeksploatacyjne
-wielkości i kształt pola eksploatacji
-nachylenie pokładu
-tektonika górotworu (głównie…
… do powietrza atmosferycznego hałasu.
Źródłami hałasu są:
-roboty strzelnicze
Ruchome części maszyn
-pojazdy segmentowe i kołowe
-wentylatory
Działalność górnicza:-urabianie skał (1,2)-odwadnianie kopalń (2,3)-przewietrzanie wyrobisk (4)-przeróbka kopalin (4,3)-składowanie urobku, odpadów i materiałów technologicznych (3,4)-transport urobku i odpadu 4
Wtórne przekształcenie środowiska:-przekształcenie gruntów…
… hydrologicznych, geologicznych, wstrząsów górniczych itp.
Charakter i rodzaje przekształceń geomechanicznych:
1.) zanieczyszczenie struktury wnętrza górotworu
Powolne przemieszczanie się skał
-osadzanie stropu wyrobiska podziemnego
-kształtowanie się niecki obniżeniowej
-pełzanie gruntu na zbocza
Gwałtowne przemieszczanie się skał
-zawał stropu wyrobiska podziemnego
-rozrzut odłamków skalnych
-osadzanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz