Badania w geotechnice i geomechanice-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania w geotechnice i geomechanice-opracowanie - strona 1 Badania w geotechnice i geomechanice-opracowanie - strona 2 Badania w geotechnice i geomechanice-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Geotechnika - ogół prac inżynierskich mających na celu utrzymanie stateczności wyrobisk górniczych. Podaje sposoby oceny własności inżynierskich górotworu, opisuje wpływ urabiania oraz stosowanej obudowy na zachowanie się skał wokół wyrobisk oraz opisuje metody i technologie zabezpieczania wyrobisk.
Stateczność - jest to zdolność wyrobisk górniczych do zachowania ich kształtu i położenia wbrew działającym siłom dążącym do zmiany istniejącego stanu.
Geomechanika - opisuje stan naprężeń i odkształceń górotworu, wywołany działalnością górniczą. Opisuje zmiany w przebiegu pierwotnych zjawisk fizycznych oraz powstawanie zjawisk wtórnych, polegających na dążeniu masywu skalnego do ustabilizowania się nowego stanu równowagi, poprzez podanie przemieszczeń, naprężeń i odkształceń.
Podstawowym celem oceny warunków geotechnicznych górotworu jest dostarczenie informacji do wskazania przez jak długi czas układ wyrobisko (budowla) podziemne- górotwór będzie stateczny. Warunki geotechniczne są oceniane przez informacje niezbędne do zachowania się górotworu wokół wyrobiska w konkretnych warunkach. Otrzymane są na podstawie badań In-situ lub laboratoryjnych. Są to informacje: geologiczne, hydrologiczne, geomechaniczne, górnicze, geofizyczne, mineralogiczno-petrograficzne, geochemiczne.
Etapy badań:
- Wstępne, - W fazie projektowania,
- Kontrolne - zachowanie się górotworu i weryfikacja wyników badań w fazie wykonywania lub użytkowania wyrobiska (budowli).
BADANIA WSTĘPNE:
- Ocena ogólnej przydatności geotechnicznej górotworu,
- porównanie właściwości z analogicznymi masywami skalnymi,
- oszacowanie zmian jakie mogą wystąpić w związku z projektowanymi pracami górniczymi,
- planowanie badań geotechnicznych na etapie projektowania, wykonywania i użytkowania wyrobiska (budowli).
Na podstawie wyżej wymienionych czynników należy zapewnić:
- jak najmniejszą strefę spękań (tektonika, źródła sejsmiczne),
- długotrwałą stateczność (składowiska odpadów, zbiorniki wodne, chodniki wodne, poziomy wodonośne)
- szczelność budowli (grube nieprzepuszczalne warstwy skalne).
Etap badań wstępnych obejmuje:
- analizę dokumentacji archiwalnej, analizę publikacji, analizę map geologicznych, przeprowadzenie badań fizyko-chemicznych wody, przeprowadzenie badań fizyko-mechanicznych skał, rozpoznanie geologiczno-inżynieryjne terenu badań.
BADANIA W FAZIE PROJEKTOWANIA:
- zebranie danych niezbędnych do zaprojektowania bezpiecznego i ekonomicznego wyrobiska


(…)

….) i sztywna (stropnica, stojaki, OŁP itp.)
drewniana, stalowa hydrauliczna,
3. Powłokowa (beton natryskowy, kotwiowo-betonowa, stalowo-betonowa),
4. Sklepiona (z cegły, betonitów, betonu, żelbetu),
5. Kotwiowa (stalowa, drewniana, z włókna szklanego, kotwie linowe, szczękowe, rozprężne, typu Swellex, cierne),
6. Mieszana.
Obudowa górnicza. Zasady projektowania i doboru obudowy podporowej wyrobisk korytarzowych w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. Według prof. Drzęźla:
Warunki projektowania:
1. 10 ≤ RCśr ≤ 50 [Mpa] ; wytrzymałość na ściskanie,
2. 300 ≤ H ≤ 1200 [m] ; głębokość zalegania.
3. 3 ≤ SW ≤ 7,5 [m] ; szerokość wyrobiska,
4. α ≤ 35° ; nachylenie warstw skalnych,
5. RS ≥ 0,5 ; współczynnik odporności na działanie wody,
6. EW ≤ 5 · 105 [J] ; maksymalna energia potencjalnego…
… zawilgoconych w stosunku do względnej wytrzymałości skał suchych (Rc=100%) zmniejsza się do:
- dla węgla do 0,57 Rc, o ok. 43%,
- dla łupka ilastego do ok. 0,44 ÷ 0,475 Rc, o 52,5 ÷ 56 %,
- dla łupka piaszczystego do 0,5 ÷ 0,525 Rc, o 47,5 ÷ 50 %,
- dla piaskowca drobno i średnioziarnistego do 0,49 ÷ 0,71 Rc, o 29 ÷ 51 %,
- dla piaskowca gruboziarnistego do 0,32 Rc, o 68%.
Wpływ nieciągłości:
Uskoki i fałdy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz