Skrypty geomechanika

note /search

Ideal ist ein Jahr

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Skrypty geomechanika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1120

niemiecki. Notatka składa się z 1 strony. Ideal ist ein Jahr Anerkennen - uznać Sich etw. Angewöhnen - przyzwyczajać się do Aufgeben - zrezygnować z Sich etw. Vor Augen halten - mieć coś przed oczyma Der Auslandaufenthalt - pobyt za granicą Sich bewegen - poruszać się Die Denkgewohnheit - c...

Letzte Ausfahrt Uni

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Skrypty geomechanika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1204

niemiecki. Notatka składa się z 1 strony. Planvoll - zgodny z planem Pur - szczery, czysty Das Klischee - stereotyp, frazes Überwiegend - przeważający Insgesamt - ogólnie Zufolge - według, zgodnie z Die Entfernung - odległość Stolpern - dokonać przypadkowego wyboru Versprechen - obiecywać ...

Badania w geotechnice i geomechanice-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Skrypty geomechanika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

Geotechnika - ogół prac inżynierskich mających na celu utrzymanie stateczności wyrobisk górniczych. Podaje sposoby oceny własności inżynierskich górotworu, opisuje wpływ urabiania oraz stosowanej obudowy na zachowanie się skał wokół wyrobisk oraz opisuje metody i technologie zabezpieczania wyrobisk....

Obudowa górnicza-obliczenia

  • Politechnika Wrocławska
  • Skrypty geomechanika
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2086

Obudowa górnicza - obliczenia Obudowa podporowa: Obciążenie: Qobl = Qst + Qdyn + Qm Qst - obciążenie statyczne, Qdyn - obciążenie dynamiczne, Qm - obciążenie od maszyn i urządzeń podwieszanych. Obciążenie statyczne wg. przepisów polskich - zasady doboru obudowy wyrobisk w

Rozwiązywanie zadania inżynierskiego z zakresu geomechaniki

  • Politechnika Wrocławska
  • Skrypty geomechanika
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1092

Rozwiązywanie zadania inżynierskiego z zakresu geomechaniki (geotechniki) 1. Wybór modelu fizycznego a) sprężysty, b) sprężysto-plastyczny, c) lepko-sprężysty, d) lepko-sprężysto-kruchy. 2. Wybór modelu matematycznego a). analitycznego, b) numerycznego. 3. Wybór rozwiązania matematycznego. ...