Obudowa górnicza-obliczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2072
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obudowa górnicza-obliczenia - strona 1 Obudowa górnicza-obliczenia - strona 2 Obudowa górnicza-obliczenia - strona 3

Fragment notatki:

Obudowa górnicza - obliczenia Obudowa podporowa:
Obciążenie:
Qobl = Qst + Qdyn + Qm
Qst - obciążenie statyczne, Qdyn - obciążenie dynamiczne, Qm - obciążenie od maszyn i urządzeń podwieszanych.
Obciążenie statyczne wg. przepisów polskich - zasady doboru obudowy wyrobisk w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny.
Qst = Q0 · k1 · k2 · k3 · k4 · kα · kγ · kn · kr · kT
k1 - zasięg wpływów krawędzi (1,16 - 1,11)
k2 - współczynnik eksploatacji zawałowej (1,15 - 1,5)
k3 - wpływ rozmakalności i podzielności warstwowej (0,5 - 1,0)
k4 - wpływ uskoku (1,2)
kα - wpływ nachylenia wyrobiska
kγ - wpływ ciężaru objętościowego skał
kn - wpływ poprzecznego nachylenia warstw
kr - współczynnik wyrobisk równoległych
kT - współczynnik czasu utrzymania wyrobiska.
Stosowanie samodzielnej obudowy kotwiowej wymaga:
- Badania geomechaniczne w warunkach In-situ - otwory rdzeniowe:
- w wyrobiskach chodnikowych- dł. min. 5m
- w przecinkach ścianowych - dł. min. 8m
Badania geomechaniczne muszą zostać wykonane w określonej odległości od projektowanego wyrobiska.
Obudowa powłokowa - obudowę tą dobiera się w oparciu o wskaźnik zwięzłości f ≥ 1,5. Stosowana w wyrobiskach długotrwałych, skałach niezawodnionych.
Obudowa sklepiona - Stosowanie:
- w wyrobiskach korytarzowych i komorowych,
- zlokalizowanych w górotworze zawodnionym lub w którym występują gazy,
- płytko zalegających.
Podporność zależy od wskaźnika zwięzłości - f, szerokości wyrobiska - S0, wytrzymałości na ściskanie muru z cegły lub bentonitu - Rc, wytrzymałości obliczeniowej na ściskanie Rbb.
Strop:
Bezpośredni - zespół warstw skalnych o małej miąższości, wyraźnie wykształconej łupności i małej wytrzymałości. Skały te po wybraniu złoża pod wpływem własnego ciężaru odspajają się od warstw wyżej leżących, a po usunięciu załamują się i opadają.
Zasadniczy - zespół warstw skalnych zalegający nad stropem bezpośrednim, odznaczający się znaczną sztywnością i wytrzymałością.
Klasy stropu:
Klasa I - strop bezpośredni utworzony ze skał kruchych, łatwo załamujących się, o grubości przekraczającej pięciokrotną grubość złoża (pokładu).
Klasa II - strop bezpośredni utworzony ze skał kruchych, łatwo załamujących się o grubości mniejszej od pięciokrotnej grubości złoża.


(…)

… Ql oparty na związku pomiędzy prędkością fali podłużnej P a liniową gęstością spękań i wskaźnikiem RQD. Wyznaczony został dla skał mocnych (kwarcyty, granity, gnejsy, pegmatyty)
Ql = 100 Vp/Vp0
Vp0 - prędkość fali podłużnej.
Dubiński (GIG) - Prędkość odniesienia charakteryzująca warunki stanu naprężenia:
V0 = 1200 + 4,83 · H0,76
Metody analityczne opisujące stan naprężenia:
1. teoria statycznego…
… utworzony ze skał zdolnych do znacznych i ciągłych ugięć bez kruchego załamywania się.
Obliczenia stateczności górotworu
- metody analityczne (obliczenia stanu naprężenia, określenie stanu wytężenia, współczynniki stateczności skał),
- metody numeryczne (obliczenia stanu naprężenia, określenie stanu wytężenia).
Ocena jakości górotworu:
Wskaźnik RSR (3 grupy):
A - Geologia (typ skał, twardość skał…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz