In situ

Techniki bioremediacji - wykład

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. dr hab. Ewa Kurek
  • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 917

i ściekowe poch. z rafinerii, także powierzchniowe warstwy gleby in situ (za wyjątkiem gleb piaszczystych...

Patomorfologia - wykład 43

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Patomorfologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1288

: makroskopowo: brodawki - guzki - „płaska zmiana” mikroskopowo: różnicowanie in situ czy invasivum grade...

Patomorfologia - wykład 21

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Patomorfologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

preinvasivum (ca in situ, ca 0°, ca intraepitheliale) intraductale (rak śródprzewodowy) lobulare in situ (rak...

Hipoteza Kommerella

  • Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
  • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

Hipoteza Kommerella Hipoteza Kommerella. Przykładem badań modelowych in situ może być ilustracja...