Techniki bioremediacji - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Techniki bioremediacji - wykład - strona 1 Techniki bioremediacji - wykład - strona 2 Techniki bioremediacji - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Techniki bioremediacji skażonych gleb i wód
Metoda
Rodzaj skażonego materiału
uwagi
1. bioreaktory
Powierzchniowe warstwy gleby
Wydobycie mat.skażonego, przeprowadzanie w zawiesinę, inkubowanie w korzystnych warunkach
2. wielokrotna orka, wapniowanie i nawożenie (pozbawienie szaty roślinnej)
Odpady olejowe i ściekowe poch. z rafinerii, także powierzchniowe warstwy gleby in situ (za wyjątkiem gleb piaszczystych)
Skażenie nie może zawierać wysokich stęż,fonoli i org.zw Pb; lustro wód gruntowych poniżej 1,5m; metoda efektywna jeśli 1m^2 pow.zawiera poniżej 10kg zw.ropopochodnych; bezpieczna i ekonomiczna
3. kompostowanie
Powierzchniowe warstwy gleby
Skażona gleba jest mieszana ze słomą, korą lub odpadkami drewna w celu poprawy jej struktury (zapewnienie napowietrzenia), kopcowania, zraszania; met.szczególnie efektywna w przypadkach skażenia chlorowcowymi poch.fenoli
4. szczepienia drobnoustrojami
Powierzchniowe warstwy gleby in situ i ex situ
Szczepy naturalne izolowane ze środowiska; met.zawodna, kosztowna; może być efektywna przy degradacji chlorowcowych pochodnych zw.aromatycznych
5. intensyfikacja biodegradacji in situ
najefektywniejsza
Podpowierzchniowe warstwy gleby i wody gruntowe
Dostarczenie związków których niedobór ogranicza proc.biodegradacji, skażenia; roztwory tych związków albo przesiąkają z powierzchni albo są pompowane w głąb; napowietrzenie
6. fitoremediacja
Powierzchniowe warstwy gleby in situ i ex situ
Najtańsza technologia biologiczna gdy spełnione są warunki do jej zastosowania; trzeba dobrać roślinę do stężenia zakażenia żeby była przystosowana i rosła
Azotan amonowy NH4+- może być zarówno akceptorem elektronów jak i źródłem azotu do budowy biomasy. Ilość musi być na tyle subtelna, żeby w mieszaniach beztlenowych w zaolejonej ziemi nie został on zredukowany do szkodliwych azotynów i nitrozamin.
Węglowodór + O2 ---(mikroorg (bakt + grzyby), enzymy--- CO2 + H2O + E + biomasa
Techniki ex situ: tlenowe
w systemach stałych/zawieszonych
Są zazwyczaj tlenowe i obejmują traktowanie skażonych gleb lub sedymentów w sys. stałych lub zawieszonych (zawiesinach).
Sys.fazy stałej obejmuje:
uprawa na wydzielonych do traktowania poletkach (powierzchniach) glebowych
pryzmy kompostowe i skonstrudia?
Biostosy
Uprawa wydzielonych powierzchni często jest zaliczana do technologii in situ gdyż zabiegi uprawne zanieczyszczonej gleby (oranie i przegrabianie) odbywają się na miejscu skażenia i towarzyszy temu dostarczanie wody, zw.odżywczych a w szczególnych przypadkach także szczepionki mikrobiologicznej. Przy tej technologii koniecznym jest odseparowanie oczyszczonej powierzchni w taki sposób aby zanieczyszczenia wód gruntowych poprzez wycieki z uprawianej strefy było niemożliwe.

(…)

… sedyment lub gleba są zawieszane w wodzie i poddane traktowaniu w reaktorach lub w zamkniętych lagunach lub stawach. Zapewnione są:
-odpowiednie napowietrzenie i mieszanie
-dodawanie związków odżywczych - pH
-temp.
W razie konieczności dodatek surfaktantów lub dyspergatorów. Stosując tą technikę uzyskano efektywną bioremediację gleby i sedymentów zanieczyszczonych różnorodnymi związkami org takimi jak: pestycydy, ropopochodne, pentachlorofenol, polichlorowcowe bifenole (PCB), mieszanka fenoli, smoła pogazowa i odpady środków do konserwowania drewna.
Technikę bioreaktorową stosuje się także w pewnych okolicznościach dla oczyszczenia wody wypompowanej z zanieczyszczonych warstw wód gruntowych w systemie oczyszczania „pump and treat” a także dla transformacji (mineralizacji) lotnych związków organicznych usuniętych z zanieczyszczonych miejsc technikami ekstrakcji par i biowentylacji.
W technologii „pump and treat” podczas bioremediacji warstw wodonośnych stosuje się więc łącznie bioremediację in situ i ex situ. Bioremediacja in situ obejmuje wypompowanie wody gruntowej i jej recyrkulację (po uzupełnieniu związkami odżywczymi i tlenem) poprzez uprawowym (?) (land farming).
Alternatywnie wypompowane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz