Bioremediacja gleby - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Bioremediacja gleby - omówienie - strona 1  Bioremediacja gleby - omówienie - strona 2  Bioremediacja gleby - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Bioremediacja Gleby
Bioremediacja- Eliminacja lub istotne ograniczenie niekorzystnego działania związków chemicznych i metali ciężkich, przy użyciu zdolności org (głównie drobnoustrojów i roślin) do rozkładu, wiązania lub przekształcania toksycznych zanieczyszczeń.
Zanieczyszczenia gleby:
WWA
Frakcja olejowe
Metale ciężkie
Pochodne węglowodorów zawierające gr aminową, nitrową lub podstawnik halogenowy, czyli pestycydy, zw ropopochodne
Grunty o podwyższonej zawartości zanieczyszczeń.
Rafinerie Stacje benzynowe
Warsztaty samochodowe
Magazyny paliw
Rurociągi przemysłowe
Lotniska
Poligony
Bazy wojskowe
Przyczyny skażenia gleby:
Działania wojenne
Niekontrolowane wycieki (korozja, przeładunek)
Ćwiczenia wojskowe
Katastrofy drogowe i kolejowe
Eksploatacja kopalń
Składowiska odpadów
Tereny skażone:
Zawierają od 20g związków ropopochodnych/kg gleby.
Niektóre tereny zawierają powyżej 250g/kg gleby.
Polska - tereny wymagające remediacji.
Śląsk
Tereny w pobliży kopalń, hut, rafinerii
Tereny byłych baz wojskowych Armii Radzieckiej położone w zach i poł-zach części PL
Standardy jakości gleby: PL- rozporządzenie Ministra Środowiska
Gleba zanieczyszczona - stężenie co najmniej 1 substancji przekracza wartość dopuszczalną.
Dopuszczalny poziom skażenia zależy od rodzaju zanieczyszczeń, klasyfikacji terenu, głębokości i przepuszczalności wodnej gruntu.
Metody oczyszczania gruntu:
Wybór metody remediacji - analiza danych dotyczących czynników określających właściwości gruntów oraz rodzaju i wielkości skażenia.
Budowa profilu gruntowego
Lokalizacja wód podziemnych
Struktura gruntu
Usytuowanie miejsca zanieczyszczenia w stosunku do ujęcia H2O.
Charakterystyka związków wchodzących w skład skażenia.
Warunki klimatyczne.
Wymagania prawne.
Czynniki wpływające na szybkość i efektywność bioremediacji gleby.
1) Związane z charakterem stężenia:
Struktura gleby
Toksyczność
Hydrofobowość
Stężenie
Różnorodność
Przestrzenne rozmieszczenie
Zdolność do wiązania ze składnikami gleby
Czas przebywania w gruncie (im dłużej tym są bardziej oporne na biodegradacje)


(…)

….
Wydzielanie substancji o charakterze biosurfaktantów
Zdolność do akumulacji zanieczyszczeń
Rozwinięty system korzeniowy
Fitroremediacja - zjawiska sprzyjające drobnoustrojom:
System korzeniowy roślin zwiększa porowatość podłoża (zwiększa dostępność tlenu)
Pozwala przemieszczać się bakteriom ryzosfery.
Siła ssąca spowodowana transpiracją przyśpiesza transport substancji rozpuszczalnych w wodzie (w tym zanieczyszczeń w kierunku korzeni)
Rośliny wytwarzają substancje stymulujące wzrost bakterii (biosurfaktanty).
Metody Ex situ
Agrotechniczna:
Ułożenie warstwy gleby na geomembranie izolującej skażony grunt od podłoża (folia, asfalt, glina)
Urządzenia zbierające odcieki.
Bioremediacja podobnie jak w metodzie in situ.
Pryzmowanie, zbliżone do kompostowania: ex situ
Kompostowanie skażonej gleby prowadzone jest w pryzmach (na geomembranie lub drenażu z napowietrzaniem) lub w specjalnych zbiornikach.
Kompostowanie:
Dodawanie mikroorganizmów z wodą i miogenami.
Dodawanie do gruntów odpadów organicznych.
Zwiększanie porowatości gleby i przepływu powietrza.
Odpady są dodatkowym źródłem związków organicznych (stymulacja kometabolizmu).
Podczas kompostowania wzrasta temp co przyśpiesza wzrost drobnoustrojów, szybkość…
… zabiegi rolnicze: oranie, bronowanie, zraszanie.
Konieczny stały monitoring (brak wody zatrzymuje procesy życiowe, nadmiar powoduje powstanie warunków beztlenowych).
Biostymulacja:
Odmiana metody land farming.
Stymuluje się wzrost drobnoustrojów głównie przez wprowadzenia składników odżywczych
Cel - prowadzenie procesów kometabolizmu grzybów.
Bioekstrakcja:
Metoda in situ.
Głębokie zanieczyszczenie…

Bacillus Mycobacterium
Pseudomonas
Alcaligenes
Promieniowce:
Nocardia
Streptomyces
Actinomyces
Grzyby mikroskopowe:
Strzępkowe:
Penicillium
Fusarium
Aspergillus
Mucor
Rhizopus
Drożdże:
Candida
Saccharomyces
Glony
Oscillatoria
Grzyby ligninolityczne
Mikroskopowe grzyby strzępkowe:
Pomimo że liczba jednostek koloniotwórczych grzybków jest mniejsza niż u bakterii to biomasa grzybni może stanowić 50% masy…
…) Przedmuchiwanie gleby gorącym powietrzem:
Usuwanie ksenobiotyków w wyniki odparowania.
Ograniczenie: usuwane są związki o dużej lotności.
2) Przepłukiwanie gleby (rozpuszczalniki, surfaktanty)
3) Chemiczne, wstępne utlenianie (ozonowanie):
Najczęściej ozonowanie
Metoda szybka
Efektywność w małym stopniu zależy od charakteru skażenia.
Utleniane pochodne zwykle są bardziej rozpuszczalne w H2O.
Ozonowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz