Biotechnologia Środowiska

note /search

Procesy membranowe w uzdatnianiu wody

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Biotechnologia Środowiska
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2240

Przedstawione są rodzaje wód jakie mogą być wykorzystane w tym procesie oraz rodzaje procesow membranowych jakie można zastosować do oczyszczenia wody. Notatka porusza również zagadnienia takie jak: wody podziemne, wody powierzchniowe, woda stosowana do procesów biotechnologicznych, wprowadzeni...

Biotechnologia - pytania wraz z odpowiedziami

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Biotechnologia Środowiska
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2716

Min Tjoa. Notatka składa się z 20 stron. 1. Jak uprzemysłowiono produkcję piwa? Browarnictwo jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu fermentacyjnego. Już najstarsze ślady browarnictwa pochodzą z położonego pomiędzy Tygrysem a Eufratem państwa Sumerów. Sumerowie szybko docenili...

Bioremediacja gleby - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia Środowiska
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1484

Bioremediacja Gleby Bioremediacja- Eliminacja lub istotne ograniczenie niekorzystnego działania związków chemicznych i metali ciężkich, przy użyciu zdolności org (głównie drobnoustrojów i roślin) do rozkładu, wiązania lub przekształcania toksycznych zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia gleby: WWA Fr...

Biotechnologia mikrobiologiczna w ochronie przyrody

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia Środowiska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1071

Biotechnologia mikrobiologiczna w ochronie przyrody Mikrobiologiczne insektycydy Owady: ok. 1ml gat, 67% opisanych gat zw i roś. Walka z owadami: Metody chemiczne- insektycydy: Niska specyficzność Działanie wobec różnych grup org Niska p...

Drobnoustroje - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia Środowiska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1365

Typy ekologiczne drobnoustrojów Pasożytniczy Glebowy Wodny Org pasożytujące: 1) Bakteria: bakteriofag- najprostszy ukł 2) Bakteria: roś: Charakterystyczna mikroflora dla danego org Stan równowagi Ochrona roś przed patogenami dzięki wyt...

Drobnoustrojowe testy toksyczności - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia Środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882

Drobnoustrojowe testy toksyczności i mutagenności Toksyny i mutageny: Toksyny- niekorzystne działania Mutageny- zmiany w materiale genetycznym Zastosowanie testów toksyczności i mutagenności: Przed wprowadzeniem subs do handlu, łącznie z oceną podatności zw na biodegradację Biomonitoring toksy...

Ksenobiotyki - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia Środowiska
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2030

KSENOBIOTYKI Ksenobiotyki- subs chemiczne, obce dla danego organizmu Xenos- obcy Ksenobiotyki: Niska podatność na rozkład Zw, które zostały wytworzone stosunkowo niedawno przez człowieka i większość drobnoustrojów nie posiada odpowiednich enzymów, które mogłyby je przekształcić Często są to su...

Metale ciężkie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia Środowiska
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1288

Metale ciężkie Podział metali ciężkich pod wzgl roli biologicznej: 1) Metale ciężkie nie pełniące żadnej funkcji metabolicznej (lub rola dotąd niepoznana): Kadm Ołów Srebro Złoto Antymon Rtęć 2) Mikroelementy i pierwiastki śladowe- niezbędne do prawidłowego funkcjonowania metabolizmu komórk...

Mikrobiologiczne oczyszczanie gazów - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia Środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

Mikrobiologiczne oczyszczanie gazów Źródła zanieczyszczenia powietrza: Procesy naturalne: Erozja gleb Erupcja wulkanów Naturalnie zachodzące procesy rozkładu Pożary Źródła antropogenie skażenia powietrza: Spalanie paliw Procesy przemysłowe (produkcja zw chem, papieru, farmaceutyków, oczyszc...

Naturalne samooczyszczanie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia Środowiska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 994

Naturalne samooczyszczanie Każdy biotop jest sumą wszystkich istniejących czynników fiz i chem W stabilnym biotopie egzystuje znajdująca się w równowadze biocenoza Stan równowagi biologicznej Wprowadzenie do zbiornika ścieków powoduje zakłócenie...