Ksenobiotyki - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2016
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Ksenobiotyki - omówienie - strona 1  Ksenobiotyki - omówienie - strona 2  Ksenobiotyki - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

KSENOBIOTYKI
Ksenobiotyki- subs chemiczne, obce dla danego organizmu
Xenos- obcy
Ksenobiotyki:
Niska podatność na rozkład
Zw, które zostały wytworzone stosunkowo niedawno przez człowieka i większość drobnoustrojów nie posiada odpowiednich enzymów, które mogłyby je przekształcić
Często są to substancje toksyczne zakłócające podstawowe procesy fizjologiczne drobnoustrojów
Większość tych substratów charakteryzuje niska rozpuszczalność w wodzie, co utrudnia transport do wnętrza komórki
POPs- stałe zanieczyszczenia organiczne:
Mogą kumulować się w glebie i osadach dennych
Węglowodory- biodegradacja
(należą do ksenobiotyków)
Są to zw ropopochodne- zw wchodzące w skład ropy naftowej oraz powstające w yniku ich częściowej degradacji lub modyfikacji
Skład chemiczny ropy naftowej jest zmienny i zależy gł od msca wydobycia
Surowiec ten może zawierać do 40 różnych związków
Alkany- najliczniejsza gr (ok. 80%)
Inne węglowodory: cykloalkany, alkeny, węglowodory aromatyczne
Ok. 20% składników ropy naftowej to zw heteroorganiczne zawierające m.in. tlen, azot, siarkę. Towarzyszą im subs nieorg (siarkowodór, siarczki), metale ciężkie i woda
Węglowodory:
Parafinowe
Naftenowe
Definowe
Aromatyczne- wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA= PAHs (ang Policyclic Aromatic Hydrocarbons)
Główne źródła WWA:
Przemysł chemiczny, petrochemiczny
Dystrybucja i zużycie produktów naftowych
Katastrofy tankowców
Spalanie paliw kopalnych
Spalarnie odpadów (gł starego typu)
Smażenie, grillowanie potraw
Dym papierosowy
Naturalne wycieki ropy naftowej
Wybuchy wulkanów
Pożary lasów
WWA są metabolizowane w organizmie człowieka i wydzielanie gł z moczem, jednak czasami powstają metabolity kancerogenne i toksyczne (m.in. metabolity benzapirenu)
Budowa chemiczna wybranych WWA:
Co najmniej 2 pierścienie.
Wraz ze zwiększaniem się liczby pierścieni w cząsteczce, zwiększa się:
Hydrofobowość
Toksyczność
Mutagenność
Oporność na rozkład
WWA uporządkowane wg wzrastającej: H, T, M, O:
1) Naftalen
2) Antracen
3) Fluoren
4) Piren
5) Chryzen
6) Benzapiren
Drogi eliminacji WWA ze śodowiska:

(…)

… metaloorganiczne (TBT)
Syntetyczne estrogeny (etynyloestradiol)
Produkty degradacji fitosteroli (estron, estradiol, androstendion)
Źródla EDCS:
Pestycydy
DDT
Metoksychlor
Chlorodekan
Linuron
Diuron
3,4-dichloroanilina
Bifenyl
PCP
Bisfenol A
Alkilofenole
4-n-nonylofenol
Oktyfenol
WWA
Benzo[a]piren
1,2-benzo[a]antracen
Dioksyny
Związki cynoorganiczne
Źródła:
Emisja gazów - zakłady przemysłowe
Spalanie odpadów…
… związki chinonowe (z 2 gr ketonowymi).
Dochodzi do otworzenia pierścienia i całkowitej degradacji z wytworzeniem CO2 (antracen, fenantren, pyren)
Grzyby lignionolityczne:
Produkcja enzymów zewnątrzkomórkowych
Dyfuzja enzymów do gleby
Ułatwiona degradacja WWA
Pestycydy
Substancje chemiczne oraz żywe organizmy (pestycydy biologiczne), stosowane w celu unieszkodliwienia szkodników, owadów, nicieni, roztoczy…
… łancuchów butylowych do uzyskania cyny.
Środowiskowe androgeny i estrogeny- EDCs
Ścieki przemysłowe z zakładów celulozowych.
Wysoka zawartość w ściekach produktów degradacji fitosteroli w tym androgenów i estrogenów
Opóźnienie dojrzewania płciowego ryb
Ograniczony wzrost gonad
Zmiany zawartośći hormonów płciowych w organizmach ryb.
Światowy rynek antybiotyków i steroidów
Antybiotyki Kortykosteroidy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz