toksykologia - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1274
Wyświetleń: 7119
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
toksykologia - wykłady - strona 1 toksykologia - wykłady - strona 2 toksykologia - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

docx.

Notatka porusza m.in. takie zagadnienia, jak: działy toksykologii, działy toksykologii teoretycznej, działy toksykologii stosowanej(praktycznej), definicja i kierunki badań toksykologii żywności, kierunki badań toksykologii żywności, definicja trucizn, toksyczności i zatruć, zanieczyszczenia żywności-podział i przykłady, czynniki decydujące o toksyczności trucizn, klasyfikacja trucizn, podział związków na podstawie LD50, rodzaję dawek substancji toksycznych rozróżnianych przez toksykologię, rodzaje zatruć, współczesne przyczyny zatruć, drogi wchłaniania ksenobiotyków drogi wydalania ksenobiotyków.

Notatka zawiera również informacje takie jak: niemikrosomalny układ metabolizmu ksenobiotyków, etapy metabolizmu ksenobiotyków, reakcje I fazy biotransformacji ksenobiotyków, reakcje II fazy biotransformacji ksenobiotyków, działanie toksyczne substancji- zatrucia ostre, podostre i przewlekłe, działanie rakotwórcze związków chemicznych oraz ich podział ze względu na działanie, działanie teratogenne i embriotoksyczne oraz wpływ na płodności i zdolność rozrodczą, wymień kancerogeny występujące w produktach spożywczych, niepożądane reakcje na produkty spożywcze (awersja pokarmowa, nietolerancja pokarmowa, alergia).
Dodatkowo notatka opatrzona jest rysunkami i wykresami.

Notatka pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z przedmiotu Toksykologia. Pozwoli na przygotowanie się do zajęć i egzaminu.


1.Działy toksykologii:
Stosowana: kliniczna, doświadczalna, sądowo-lekarska, analiza toksykologiczna, ustawodawstwo toksykologiczne
Teoretyczna:
Ogólna
Szczegółowa: leków, metali, rozpuszczalników, środków ochrony roślin i środków chemicznych stosowanych w rolnictwie, tworzyw sztucznych i środków stosowanych w gospodarstwach domowych, związków promieniotwórczych
Doświadczalna: środowiskowa, przemysłowa, żywności
2.Działy toksykologii teoretycznej-czym się zajmują
Toksykologia ogólna: definiowanie pojęć i terminów: trucizna, zatrucie, toksyczność oraz opisem zjawisk współzależności warunkujących powstawanie, rozwój, siłę i zakres działania toksycznego
Toksykologia szczegółowa: zajmuje się systematycznym badaniem i opisem trucizn, uwzględniającym podział na grupy wynikający z podobieństwa ich budowy chemicznej, właściwości lub zastosowań użytkowych
Toksykologia doświadczalna: zajmuje się trucizną, bada w jaki sposób działa na organizm; opracowuje modele badawcze in vivo i in vitro umożliwiające śledzenie losów trucizn w organizmie. Działy
a)toksykologia środowiska- obejmuje oddziaływanie zw. toksycznychz całą biosferą( woda, gleba); monitorowaniem., rozprzestrzenianie się trucizn w środowisku np. opryski b)toksykologia przemysłowa- dotyczy toksyczności przewlekłej, zajmuje się swoistym działaniem trucizn, dotyczy całych zakładów pracy jak i danych stanowisk pracy
c)toksykologia żywności - najważniejsza wnikanie wraz z pokarmem. Czynniki anty żywieniowe, subst E, zanieczyszczenia żywności
3.Działy toksykologii stosowanej(praktycznej)-czym się zajmują Toksykologia stosowana- zajmuje się rozpoznawaniem, zwalczaniem i zapobieganiem trucizną.
T. kliniczna- poszukuje nowych rozwiązań diagnozowania i leczenia zatruć( stosując postępowanie objawowe, swoiste, metody farmakologiczne, zajmuje się ostrymi zatruciami i bada wpływ trucizn i leków na zdrowe organizmy)
T. sądowo- lekarska- zajmuje się wykrywaniem zatruć ,śmiertelnych, przypadkowych, rozmyślnych i trucizn użytych w celach przestępczych
T. doświadczalna- opracowuje modele bad

(…)

…; etanol  aldehyd octowykwas octowy; aminy  aldehydy
2.      Redukcja
As5+   As3+ aldehyd   alkohol.
3.      hydroliza
ester+ woda  kwas+ alkohol  melation, kwas acetylosalicylowy, amygdalina, tioglikozydy
ADH-dehydrogenaza alkoholowa
REAKCJE II FAZY
 sprzęganie z siarczanami, łączenie z siarką (tiosiarczan + CN-, (siarkotransferaza)->CNS- + SO32-), metylowanie (C2H5SH (-CH3, S-metylotransferaza) C2H5-S-CH3), acetylowanie
Metaboliczne przekształcenia związków toksycznych przez niemikrosomalne enzymy: 1. Utlenianie niemikrosomalne 2. Utleniająca dezaminacja 3. Utlenianie alkoholi (etanolald. octowy) 4. Utlenianie aldehydów (aldehyd octowykwas octowy) 5. Redukcja związków toksycznych za pomocą różnych enzymów 6. Dehydroksylacja związków aromatycznych 7. Hydroliza 8. Otwarcie pierścienia…
… hydroksylacji, utleniania, redukcji lub hydrolizy. Reakcje utleniania: Pod wpływem enzymu, należącego do niemikrosomalnego układu metabolizmu ksenobiotyków- dehydrogenazy alkoholowej, alkohol etylowy jest utleniany do aldehydu octowego. Aldehyd octowy jest następnie utleniany przez oksydazę aldehydową do kwasu octowego, który jest spalany w cyklu Krebsa do CO2 i H2O.
Ważnym elementem uczestniczącym w procesie…
… jest ponownie przenoszona do krwi na zasadzie transportu aktywnego
W biernym transporcie kanalikowym istotna rolę odgrywa rozpuszczalność danego zw w tłuszczach sprzyjająca resorpcji zwrotnej, a także postać chemiczna.
3.Przewód pokarmowy - wydalanie z kałem
Zw toksyczne zawarte w krwi wnikają do wątroby, gdzie są absorbowane z zatokowych naczyń włosowatych do kom. miąższu wątroby.
Po metabolizacji do żółci…
… w ciąży w okresie embrionalnym (do ok. 60 dnia ciąży), które prowadzi do powstania ciężkich uszkodzeń lub obumarcia zarodka. Do leków, które wywierają działanie embriotoksyczne należy np. talidomid.
26.Wymień Kancerogeny występujące w produktach spożywczych
Kancerogeny występujące w żywności:
mykotoksyny: aflatoksyny, sterigmatocystyna, ochratoksyna A. Stanowią one najgroźniejsze zanieczyszczenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz