Metale w środowisku, rodzaje zatruć

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metale w środowisku, rodzaje zatruć - strona 1 Metale w środowisku, rodzaje zatruć - strona 2

Fragment notatki:


Rodzaje zatruć Zatrucia ostre  charakteryzują się szybkim rozwojem szkodliwych zmian w organizmie, powstających w ciągu krótkiego czasu po wprowadzeniu jednorazowej dawki trucizny  dożołądkowo ,  inhalacyjnie lub po naniesieniu na skórę. Na ogół objawy uszkodzenia lub śmierć  występują po 24 h. Zatrucia podostre  szkodliwe zmiany w organizmie występują w sposób mniej gwałtowny po dodaniu jednorazowej lub kilkakrotnej dawki. Zatrucia przewlekłe  powstają wskutek działania małych dawek trucizny podawanych przez dłuższy okres na ogół pod wpływem kumulacji trucizny w organizmie. Zatrucia przewlekłe  powstają w wyniku zatruć przypadkowych np. przebieg zatruć zawodowych ma charakter  przewlekły. Substancje toksyczne, zanieczyszczające środowisko człowieka występują w tak  małych stężeniach, że wywołują tylko działanie przewlekłe. Zatrucia wśród ludzi Zatrucia rozmyślne  (samobójcze lub mordercze) w tym miejscu można podawać wiele  przykładów stosowanych trucizn. Zatrucia przypadkowe  mogą nim ulegać pojedyncze osoby jak również duże grupy. Mogą mieć charakter ostry lub przewlekły. Z zatruciami przypadkowymi można spotkać się w życiu codziennym, może być to omyłkowo spożyte lekarstwo, środek chemiczny stosowany w gospodarstwie domowym, spożywanie żywności skażonej mikroorganizmami. Reakcja organizmu zależy od Właściwości fizykochemicznych Drogi wchłaniania Dawki Płci Wieku Stanu endokrynologicznego, immunologicznego, genetycznego Ogólnego stanu zdrowia Odżywiania Czynników zewnętrznych ( temperatura, okres narażenia, wilgotność powietrza). W zasadzie wszystkie lub prawie wszystkie substancje  chemiczne mogą wywołać zatrucia. Do  dziś obowiązuje twierdzenie  Paracelsusa z 1525 roku „Wszystko jest trucizn ą i nic nią nie jest. Dawka decyduje tylko, czy coś nie jest trucizną „ Rodzaje dawek Dawka graniczna  lub  dawka progowa  ( dosisi minima  DM) jest to ilość substancji , która wywołuje pierwsze spostrzegalne skutki biologiczne. Nazywa się to progiem działania, który zdefiniowano jako najmniejszy poziom narażenia lub najmniejsza dawka , która powoduje zmiany biologiczne przekraczające granice przystosowania homeostatycznego . Dawka lecznicza  ( dosis therapeutica, dosis curativa  DC) wykazuje działanie farmakotrapeutyczne i nie wywołuje istotnych zakłóceń procesów fizjologicznych. Dawka toksyczna  ( dosis toxica  DT) wywołuje objawy zatrucia oraz odwracalne zaburzenia czynnościowe organizmu Dawka śmiertelna ( dosis letalis  DL) powoduje uszkodzenia nieodwracalne i śmierć organizmu Uwaga  Wielkość dawki wyraża się jako masę substancji wprowadzonej lub jako masę substancji 

(…)

… absorpcja z przewodu pokarmowego np., Hg, Cd, I, Zn, B
Przenikanie przez łożysko do zarodka: Cd, Hg, Pb, Zn,
Przenikanie przez barierę krew- mózg np. Hg, Pb, B, Al
Tworzenie połączeń z sulfhydrolowymi grupami białek np. Hg, Pb, Se, Cd
Uszkodzenie budowy łańcucha kwasów nukleinowych np. Cu, Zn, Cd, Hg, Ni

…) powoduje uszkodzenia nieodwracalne i śmierć
organizmu
Uwaga Wielkość dawki wyraża się jako masę substancji wprowadzonej lub jako masę substancji
przypadającą
na jednostkę masy ciała.
Trucizny środowiskowe
Nazywamy tak obecnie te substancje, które w naszym środowisku występują szerzej, a nie tylko
lokalnie i mniej lub bardziej skrycie wywierają szkodliwy wpływ na zwierzęta , rośliny i ludzi.
T rozsiewanie. Do nich nie zalicza się składników bogactw naturalnych, trujących
roślin, leków - dopóki nie dotrą do wody , ścieków, gleby, powietrza atmosferycznego roślin.
Główne procesy metabolizmu ksenobiotyków w organizmie to;
• wchłanianie (absorpcja) różnymi drogami: pokarmową, skórną,
• wziewną, pozajelitowo, przez jamy ciała.
• rozmieszczenie (dystrybucja),
• przemiany biochemiczne (biotransformacja)
• wydalanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz