Czynniki warunkujące toksyczność i rodzaje zatruć

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynniki warunkujące toksyczność i rodzaje zatruć - strona 1 Czynniki warunkujące toksyczność i rodzaje zatruć - strona 2

Fragment notatki:

Czynniki warunkujące toksyczność
Właściwości fizykochemiczne substancji toksycznych
• rozpuszczalność związkow toksycznych
• dysocjacja związku
• temperatura wrzenia i parowania
• wielkość cząstek
Elementy struktury (budowy) związku
≫ zdolność wiązania z receptorem
izomeria strukturalna
• izomeria optyczna
• wiązania
• podstawniki
Czynniki biologiczne, uzależnione od właściwości organizmu
• Czynniki wewnątrzustrojowe
- Struktura komorek,
■ struktura tkanek i narządow,
■ zdolnością wchłaniania związku,
• aktywnością biologiczna.
• Czynniki osobnicze, takie jak :
■ płeć;
■ wiek,
• konstytucja organizmu,
• stany chorobowe nabyte lub wrodzone
• Czynniki środowiskowe
Rodzaje zatruć
Zatrucie jest procesem chorobowy z klinicznymi objawami
podmiotowymi i przedmiotowymi, wywołany przez substancje
chemiczna pochodzenia egzo- lub endogennego. Biorąc pod uwagę
dynamikę, mechanizm oraz działanie trucizny na organizm zatrucia
można podzielić na:
■ Zatrucia ostre. Charakteryzują się one szybkim rozwojem
szkodliwych zmian w organizmie, powstających w ciągu Krotkiego
czasu po wprowadzeniu jednorazowej dawki trucizn/ dożołądkowo,
inhalacyjnie lub po naniesieniu na skorę. Na ogół objawy uszkodzenia
lub śmierć występują po 24 h. Charakteryzują sie przeważnie dużą
dynamiką objawow klinicznych.
■ Zatrucia podostre. Szkodliwe zmiany w organizmie występują mniej
gwałtownie po podaniu jednorazowej lub kilkakrotnej dawki. W
zatruciach podostrych wykrycie powstałych zmian patologicznych jest
często możliwe po zastosowaniu fizjologicznych badań czynnościowych
narządow.
■ Zatrucia przewlekłe. Powstają wskutek działania małych dawek
trucizny podawanych przez dłuższy okres na ogoł pod wpływem
kumulacji trucizny w organizmie. Zatrucia przewlekłe powstają zwykle
w wyniku zatruć przypadkowych, np. przebieg zatruć zawodowych ma
przeważ nie charakter przewlekły. Substancje toksyczne,
zanieczyszczające środowisko człowieka, występują przeważnie w tak
małych stężeniach, że wywołują tylko działanie przewlekłe.
• Zatrucia rozmyślne (samobójcze lub zbrodnicze).
Zatrucia rozmyślne, zwłaszcza lekami, stanowią ciągle


(…)

… rozmyślne (samobójcze lub zbrodnicze).
Zatrucia rozmyślne, zwłaszcza lekami, stanowią ciągle
ważny problem społeczny. Najczęściej w tym celu były
używane: barbiturany, chinina, leki uspokajające,
tabletki od boi u głowy, fosforek cynku, znaczna dawka
alkoholu etylowego.
W zatruciach zbrodniczych najczęściej są używane:
arszenik, strychnina, sublimat, cyjanek potasu.
Obecnie do prób samobojczych najczęściej
wykorzystywane są opiaty (amfetamina, opiaty w
połączeniu z lekami z grup benzodiazepin,
barbituranow, fenotiazynj.
Zatrucia przypadkowe. Zatrucia te mogą być ostre,
jak w przypadku zatruć rozmyślnych lub przewlekłe. Z
zatruciami przypadkowymi można sie często spotkać
w życiu codziennym, np. omyłkowe podanie lekow lub
ich przedawkowanie, zatrucia chemikaliami
używanymi w gospodarstwie domowym, spożywanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz