Trucizny - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Trucizny - omówienie - strona 1 Trucizny - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Trucizną wg Paracelsusem (z 1525 roku):
„wszystko jest trucizna i nic nie jest trucizną, tylko dawka decyduje, ze jakaś substancja nie je s t trucizną".
Trucizna to substancja, która wprowadzona w małych ilościach do organizmu może wywołać
zaburzenia w czynnościach organizmu, jednak o tym, czy substancja wywoła zatrucie
decyduje przede wszystkim je j dawka - truciznami mogą okazać się zarówno
substancje niezbędne jak i nieniezbędne. W przypadku substancji niezbędnych do
zanurzeń dochodzi zarowno przy nadmiarze jak i przy niedoborze tych substancji.
Podział trucizn w zależności:
Pochodzenia
• Naturalne: bakteryjne,
grzybicze, roślinne, zwierzęce,mineralne.
• Nienaturalne (syntetyczne):
antropogenne (ksenobiotyki) -produkowane przez ludzi -Stanowią głowny problem toksykologiczny.
• Wewnętrzne i zewnętrzne.
Budowy:
• Organiczne
• Nieorganiczne
Działania:
• Miejscowe
• Ogolne
Efektow po wchłonięciu:
• trucizny krwi,
tkanki nerwowej,
• narządow miąższowych,
• trucizny mitozy
Działania w organizmie:
• Trucizny żrące: działanie żrące lub
drażniące w miejscu wtargnięcia lub
w na nada ch wydalniczych; gazy
drażniące, żrące zasady i kwasy, sole
niektorych metali ciężkich.
• Trucizny powodujące śmierć na
skutek anoksji: substancje wiążące się z hemoglobiną i powodujące utratę jej zdolności wiązania z tlenem: tlenek węgla i azotyny, oraz substancje inaktywujące enzymy oddechowe: cyjanki, lub niszczące
narządy krwiptworcze: pierwiastki promieniołworcze.
• Trucizny uszkadzające narządy
miąższowe (trucizny
parenchymame): powodują
uszkodzenia komorek i naczyń w
narządach wewnętrznych, wywierają
lokalne działanie drażniące - ogolnym
następstwem ich działania jest
zwyrodnienie wielu narządow i
skłonności do krwawień.
≫ Trucizny działające wybiorczo na
ośrodkowy układ nerwowy:
narkotyki, alkaloidy, niektore
glikozydy, alkohole. Przeważnie
powodują także uszkodzenie
narządow miąższowych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz